Wie zijn wij:

Bewonersnetwerk Klarenbeek e.o. (Braamweg-Hazegrietje-Klarenbeek)

Het bestuur:

 

 

Wim Teeuwisse - voorzitter


Kees Kleinendorst - secretaris

 

Peter Vijfvinkel - penningmeester


Martin Knoop - algemeen bestuurslid

Anita Huisman - algemeen bestuurslid

MISSIE – VISIE – UITGANGSPUNT – WERKWIJZE

Het Bewonersnetwerk Klarenbeek Arnhem e.o. (BNK Arnhem)

Het Bewonersnetwerk Klarenbeek Arnhem (BNK Arnhem) wil verbinding leggen tussen de wijkbewoners, het team leefomgeving en de gemeente Arnhem. Ten behoeve van deze contacten tussen bewoners en gemeente is een structurele overlegvorm met en vanuit de wijk van groot belang.

 

Zie ook: Team(s) leefomgeving Gemeente Arnhem / "Van wijken weten": https://www.youtube.com/watch?v=uz8DWmoNBjA

 

Het werkgebied van BNK Arnhem wordt  begrensd door Dalweg – Thomas à Kempislaaan – Rosendaalseweg – Monnikensteeg – Weg Achter het Bos en Apeldoornseweg tot de Dalweg.

Zie ook: Schets werkgebied BNK Arnhem:           BNK overzicht werkgebied 06 2018

 

Het BNK wil de contacten tussen bewoners en gemeente stimuleren en daarnaast ook in voorkomende situaties actief in contact treden met omliggende wijkverenigingen en andere platforms in Arnhem. Uiteraard zijn ook initiatieven van bewoners van harte welkom. Tevens  zal nauwe samenwerking en waar mogelijk afstemming gezocht worden met de sinds 2006 bestaande schouwgroep Klarenbeek. In alle gevallen zal steeds voorop staan een zo optimaal mogelijke communicatie met de buurt(en), de bewoners en de gemeente. Het BNK zal daartoe een - digitaal - netwerk opstellen en indien gewenst of noodzakelijk  bijeenkomsten - laten – organiseren.

Het BNK neemt geen standpunten in zonder raadpleging van de achterban maar zal optreden als 'spreekbuis' namens de achterban. Het bewonersnetwerk wil ervoor zorgen  dat de communicatie vanuit de gemeente en het team leefomgeving naar 'onze buurt' optimaal verloopt. Het BNK wil alert zijn op veranderingen in de huidige toestand van onze wijk die permanente gevolgen hebben of kunnen hebben voor de (nabije) toekomst, waardoor de woonbeleving in de wijk kan veranderen. In voorkomende gevallen zal het bewonersnetwerk een bijeenkomst organiseren of op digitale wijze contact met de bewoners / de achterban onderhouden.

Contact

Voor vragen en of opmerking: