Nieuws

Het laatste nieuws uit jouw buurt

Informatie over mogelijkheden van WhatsApp buurtpreventie

Informatie over mogelijkheden van WhatsApp buurtpreventie

5 februari 2019

Op verzoek van één van onze buurtbewoners geven wij informatie over de mogelijkheden van een “buurt WhatsApp-groep” : Via een buurt WhatsApp-groep kunnen deelnemers elkaar informeren over verdachte situaties in de buurt. Door te observeren en het melden van de verdachte situatie bij de politie verhoogt het de pakkans van criminelen. Deelname door de buurt/wijkbewoners … Lees meer

Bosweg : werkzaamheden binnenkort van start !

Bosweg : werkzaamheden binnenkort van start !

2 februari 2019

De aangekondigde werkzaamheden om de snelheid terug te brengen en de fietsveiligheid te vergroten (zie de artikelen hieronder) gaan nu écht van start. Op dit moment legt men de laatste hand aan de twee parkeerplaatsen langs de Bosweg bij de volkstuinen bovenaan de weg. De afsluitingsborden en een Dixi (verplaatsbaar toilet) zijn reeds geplaatst. Als … Lees meer

Bestuurswijziging

Bestuurswijziging

27 januari 2019

Tot onze spijt heeft ons collega bestuurslid Annemieke van der Zon te kennen gegeven om per 1 januari 2019 te willen stoppen als bestuurslid van BNK. Per 1 januari 2019 maakt Annemieke van der Zon daarom geen deel meer uit van ons bestuur. Wij bedanken Annemieke voor haar inzet en inbreng in de opstartfase van … Lees meer

Parkeerproblemen St.Marten/Sonsbeekkwartier / Uitwerken uitkomst enquete

Parkeerproblemen St.Marten/Sonsbeekkwartier / Uitwerken uitkomst enquete

25 januari 2019

Update 25 januari 2019 Nu de uitkomst van de enquête bekend is, wil de gemeente optie 1 (‘niet-reguleren’) gaan uitwerken.  Gedacht wordt aan het plaatsen van paaltjes en bloembakken: dit om onjuist parkeren tegen te gaan.  Wie mee wil werken aan de uitwerking van dit plan kan zich aanmelden via: info@bnkarnhem.nl Voor meer informatie zie … Lees meer

Oproep deskundigheid.

Oproep deskundigheid.

25 januari 2019

2018 is voor BNK een zeer succesvol jaar geweest: van de 325 postadressen in ons werkgebied hebben 108 personen zich aangemeld om onze digitale nieuwsbrief te ontvangen. Voor u als trouwe websitebezoeker is het duidelijk dat wij in onze buurt tot nu toe het meest bezig zijn met (ver)bouwplannen, openbaar groen en verkeer-/verkeersveiligheid. Wij doen … Lees meer

Eerstvolgende vergadering BNK Arnhem op woensdag 6 maart 2019 19.30u  Agenda nog niet vastgesteld

Eerstvolgende vergadering BNK Arnhem op woensdag 6 maart 2019 19.30u Agenda nog niet vastgesteld

25 januari 2019

Op  woensdag 6 maart 2019 zal het eerstvolgende maandelijks bestuursoverleg van BNK Arnhem plaatsvinden. Locatie: Vergaderruimte zwembad Klarenbeek. Aanvang 19.30 uur. Einde 21.30u De agenda voor 6 maart is nog niet beschikbaar en zal zodra die bekend is hier worden gepubliceerd. Wilt u de vergadering bijwonen? Dat kan natuurlijk! Graag vooraf even per mail aanmelden bij … Lees meer

Mogelijkheid indienen bezwaarschrift Inrichting buitenruimte Kindercentrum Jacobiberg/ Bijeenkomst bezorgde buurtbewoners

Mogelijkheid indienen bezwaarschrift Inrichting buitenruimte Kindercentrum Jacobiberg/ Bijeenkomst bezorgde buurtbewoners

19 januari 2019

Op 9 januari jongstleden heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden op initiatief van een aantal buurtbewoners, die zich zorgen maken over de inrichting van de buitenruimte bij Kindercentrum Jacobiberg. De initiatienemers van deze bijeenkomst hebben een voorbeeld bezwaarschrift opgesteld en gevraagd om dat op de site van BNK te plaatsen, net zoals dat is gebeurd in … Lees meer

Elfenbosch/Jacobiberg : Vergunning inrichting van de buitenruimte van kinderdagverblijf achteraf verleend

Elfenbosch/Jacobiberg : Vergunning inrichting van de buitenruimte van kinderdagverblijf achteraf verleend

3 januari 2019

2 januari 2019 Op 21 december 2018 heeft het College van  burgemeester en wethouders (B&W) van Arnhem de vergunning voor de inrichting van de buitenruimte van kinderdagverblijf Elfenbosch/Jacobiberg verleend. Het gaat hier om het achteraf goedkeuren (!)  van wat eerder zonder vergunning is gerealiseerd. De goedkeuring is gebaseerd op een advies van de Omgevingsdienst Regio … Lees meer

Schapenhek weide bij zwembad Klarenbeek vervangen

Schapenhek weide bij zwembad Klarenbeek vervangen

16 december 2018

U heeft het bij uw wandeling door het mooie park Klarenbeek wellicht opgemerkt: het hekwerk van de weide bij zwembad Klarenbeek verkeerde tot voor kort in erg slechte staat. Veel palen waren verrot en het prikkeldraad zat op een aantal plaatsen los. De afgelopen weken heeft de gebruiker – stadsboerderij Presikhaaf – het oude hek … Lees meer

Het laatste nieuws als eerste!

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief