Vervolgbijeenkomst bewonersavond d.d.25 juni van Team Leefomgeving Arnhem Noord-Oost.

15 juni 2018By PeterArchief

De vervolgbijeenkomst met het thema ‘eenzaamheid in de wijk” heeft inmiddels plaatsgevonden. Zodra er een verslag beschikbaar is van deze bewonersavond zullen wij dat op onze site publiceren. Historie bewonersavonden georganiseerd door Team Leefomgeving Arnhem Noord-Oost: Op 4 april 2018 heeft op uitnodiging van het gemeentelijke Team Leefomgeving Arnhem Noord-Oost een bewonersavond plaatsgevonden. Alle wijkvertegenwoordigers … Lees meer

Voorrangsregeling pad Jacobiberg / Thomas á Kempislaan

15 juni 2018By PeterArchief

BNK Arnhem heeft de gemeente er op geattendeerd dat de verkeerssituatie op de Thomas á Kempislaan bij de ingang naar de Jacobiberg onduidelijk en onveilig is. Het pad, dat toegang geeft tot de Jacobiberg en een paar woningen, is ook de toegangsweg voor “Het Elfenbosch” : het nieuwe kinderdagverblijf en -opvang. Na overleg met BNK  … Lees meer

Parkhek bovenaan de Hommelseweg verplaatst

15 juni 2018By PeterArchief

Het parkhek bij het waterpompstation van Vitens is in opdracht van de gemeente verplaats, omdat (brom)fietsers komend vanaf de Weg naar de Steenen Tafel moeite hebben om net na de bocht dit hek te ontwijken. Het hek is nu een aantal meters in de richting van de Bosweg/Wagnerlaan opgeschoven. Tevens zijn er duidelijke markeringen op … Lees meer