Bouwplannen Kentalis / Dr. Bosschool Hommelseweg Arnhem

17 juni 2019By PeterActuele aandachtspunten

Update 17 juni 2019 In onze vorige update maakten werd vermeld dat Kentalis de informatieavond voor de hele buurt nog vóór de zomervakantie wilde houden. Op 14 juni heeft BNK Arnhem via Gemeente Arnhem (Huisvesting) van de Kentalis projectgroep het bericht ontvangen dat de informatiebijeenkomst voor de omwonenden/buurtbewoners is uitgesteld tot na de zomervakantie. De … Lees meer

Bosweg ontwikkelingen / Verkeersveiligheid Bosweg

21 mei 2019By BNK ArnhemActuele aandachtspunten

Update 21 mei 2019 De aanpassingen van de Bosweg zoals beschreven in de update van 17 maart zijn inmiddels afgerond.  BNK heeft geconstateerd dat de huidige verlenging/verbreding van de drempels wel enig snelheid verlagend effect oplevert. Dit geldt met name voor autoverkeer richting Hommelseweg. (“heuvel op”).  Echter: “heuvel -af” mijden automobilisten frequent gedeeltelijk de verkeersheuvels … Lees meer

Jacobiberg: verbouwing tot kindercentrum (BSO en kinderdagverblijf) “Elfenbosch”

21 maart 2019By BNK ArnhemActuele aandachtspunten

Update 21 maart 2019 Volgens opgave van de gemeente zijn er 70 bezwaarschriften ingediend tegen het achteraf goedkeuren door de gemeente van wat eerder zonder vergunning is gerealiseerd in de buitenruimte van het kindercentrum Elfenbosch/Jacobiberg, gelegen in park Klarenbeek. Inmiddels is bekend wanneer de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie gaat plaatsvinden. De hoorzitting zal plaatsvinden op … Lees meer

Uitbreidingsplannen Basisschool De Wijzer

15 oktober 2018By PeterActuele aandachtspunten

Update 15 oktober 2018 Voor de aanvraag van de verbouwing zijn geen zienswijzen ingediend. De vergunning is op 27 juni 2018 verleend en de voorbereidende werkzaamheden voor de verbouwing zijn inmiddels gestart.   Update 17 september 2018 Het gebouw is een gemeentelijk monument. Om deze reden heeft de gemeente besloten de aanvraag aan te houden … Lees meer

Kruispunt Dalweg, Hommelseweg, Thomas á Kempislaan

22 mei 2018By BNK ArnhemActuele aandachtspunten

Kruispunt Dalweg, Hommelseweg en Thomas á Kempislaan Update 22 Mei 2018: Wethouder Ritsema heeft in november 2017 toegezegd dat hij de veiligheid van dit kruispunt wil verbeteren. Inmiddels heeft het bewonersnetwerk met diverse ambtenaren overleg gevoerd. Het laatste nieuws is dat dit kruispunt wordt meegenomen in het stedelijk beleid. Daarmee is de eerdere planning van … Lees meer

Beheervisie park Klarenbeek

10 april 2018By BNK ArnhemActuele aandachtspunten

Update april 2018: Inmiddels hebben wij van de gemeente begrepen dat er géén nieuwe visie voor het park wordt opgesteld. Volgens het gemeentebestuur is de kwaliteit van park Klarenbeek voldoende ingebed in de groennota’s die recent zijn vastgesteld. Het bewonersnetwerk blijft hierover met de gemeente van gedachten wisselen. We houden u op de hoogte.   … Lees meer

Contacten met andere wijken

20 februari 2018By BNK ArnhemActuele aandachtspunten

Onze wijk wordt omringd door een groot aantal andere wijken: Alteveer- ’t Cranevelt, St. Marten- Sonsbeekkwartier, Klarendal- Vogelwijk, Angerenstein, Geitenkamp- Monnikenhuizen en Saksen Weimar. In al deze wijken bestaan- sinds kortere of langere tijd- wijkvereningen of wijkcomités. Sinds de start van ons bewonersnetwerk legden wij contact met de vertegenwoordigers van deze organisaties. Naast kennismaken werd … Lees meer