Plannen aanpassingen t.b.v. verkeersveiligheid kruispunt Dalweg, Hommelseweg, Thomas á Kempislaan

11 juli 2020By martijnrothuizen_27u1v64pActuele aandachtspunten

Update juli 2020 Al sinds 2017 is de aanpassing van dit kruispunt een regelmatig terugkerend onderwerp in ons overleg met de gemeente. De huidige stand van zaken is dat de gemeente een plan heeft voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor een groter gebied dan alleen dit kruispunt. Concreet gaat het over de Hommelseweg waarbij … Lees meer

Bosweg ontwikkelingen / Verkeersveiligheid Bosweg

1 februari 2020By martijnrothuizen_27u1v64pActuele aandachtspunten

Update 1 februari 2020 Afgelopen weken heeft de gemeente de toegezegde snelheidsmetingen uitgevoerd.De metingen zijn verricht in twee richtingen in de flauwe bocht bij de aansluiting naar de voormalige gemeentewerf.Als de resultaten verwerkt zijn, zal met Team Leefomgeving worden overlegd of die aanleiding zijn om verdere maatregelen te treffen. Gesproken is al om de klinkerbestrating … Lees meer

Bouwplannen Kentalis / Dr. Bosschool Hommelseweg Arnhem

10 juli 2019By PeterActuele aandachtspunten

Update 10 juli 2020 Op 10 februari heeft in het hoofdgebouw van Kentalis een bijeenkomst plaatsgevonden met een groot aantal deelnemers onder voorzitterschap van wethouder De Vroome (portefeuille Onderwijs). Verder aanwezig vertegenwoordigers van gemeente Arnhem, Kentalis, Bureau M3V (Projectleider voor Kentalis), omwonenden, woningbouwvereniging(wbv) De Eenvoud, Bewonersnetwerk Klarenbeek (BNK), Bewonersoverleg St. Marten/Sonsbeekkwartier. Door Kentalis is een … Lees meer

Contacten met andere wijken

20 februari 2018By martijnrothuizen_27u1v64pActuele aandachtspunten

Onze wijk wordt omringd door een groot aantal andere wijken: Alteveer- ’t Cranevelt, St. Marten- Sonsbeekkwartier, Klarendal- Vogelwijk, Angerenstein, Geitenkamp- Monnikenhuizen en Saksen Weimar. In al deze wijken bestaan- sinds kortere of langere tijd- wijkvereningen of wijkcomités. Sinds de start van ons bewonersnetwerk legden wij contact met de vertegenwoordigers van deze organisaties. Naast kennismaken werd … Lees meer