Discussienota Parkeren / Parkeerbeleid Gemeente Arnhem

21 januari 2022By PeterActuele aandachtspunten

Minder Parkeerplaatsen – mobiliteit De gemeente Arnhem werkt op dit moment aan een Discussienota Parkeren. De discussie over een Parkeerbeleid voor de stad Arnhem is gevoed door discussie in diverse wijken: o.a. St. Marten en Klarendal. Hier is duidelijk geworden dat het invoeren van een ‘wijkparkeerplan’ direct gevolgen zal hebben voor aangrenzende wijken, Dit is … Lees meer

Bouwplannen Kentalis / Dr. Bosschool Hommelseweg Arnhem

26 oktober 2021By PeterActuele aandachtspunten

Update 25 oktober 2021 Op 17 juli hebben de bewoners  het verslag ontvangen van de bijeenkomst op maandag 12 juli tussen wethouder Roelofs (gemeente Arnhem), mevrouw Beuving (lid Raad van Bestuur Kentalis met vertegenwoordigers van de buurt (Woningbouwvereniging De Eenvoud, Bewonersoverleg St Marten en Sonsbeekkwartier, Bewonersnetwerk Klarenbeek en Werkgroep Bewoners de Driehoek). Het verslag van … Lees meer