Bouwplannen Kentalis / Dr. Bosschool Hommelseweg Arnhem

18 november 2019By PeterActuele aandachtspunten

Update 18 november 2019 Op de informatieavond voor buurtbewoners over de bouwplannen van Kentalis op 30 oktober jl. zijn door bewoners vragen gesteld over de toename van het aantal leerlingen en het aantal parkeerplaatsen ten opzichte van de huidige situatie. Kentalis heeft aangegeven dat er in de nieuwe situatie 240 leerlingen zullen komen. Dat kan … Lees meer

Bosweg ontwikkelingen / Verkeersveiligheid Bosweg

2 oktober 2019By martijnrothuizen_27u1v64pActuele aandachtspunten

Update 1 oktober 2019 Maandag 30 september hebben enkele buurtbewoners samen met de gemeente (Team Leefomgeving NO en afdeling Verkeer) bepaald, waar de snelheidsmetervoor de nieuwe snelheidsmetingen moet worden geplaatst. Afgesproken is dat de meter eerst 14 dagen het afdalende verkeer meet en daarna het stijgende verkeer(vanaf de Rosendaalsestraat). De metingen zullen naar verwachting een … Lees meer

Kruispunt Dalweg, Hommelseweg, Thomas á Kempislaan

22 mei 2018By martijnrothuizen_27u1v64pActuele aandachtspunten

Kruispunt Dalweg, Hommelseweg en Thomas á Kempislaan Update 22 Mei 2018: Wethouder Ritsema heeft in november 2017 toegezegd dat hij de veiligheid van dit kruispunt wil verbeteren. Inmiddels heeft het bewonersnetwerk met diverse ambtenaren overleg gevoerd. Het laatste nieuws is dat dit kruispunt wordt meegenomen in het stedelijk beleid. Daarmee is de eerdere planning van … Lees meer

Beheervisie park Klarenbeek

10 april 2018By martijnrothuizen_27u1v64pActuele aandachtspunten

Update april 2018: Inmiddels hebben wij van de gemeente begrepen dat er géén nieuwe visie voor het park wordt opgesteld. Volgens het gemeentebestuur is de kwaliteit van park Klarenbeek voldoende ingebed in de groennota’s die recent zijn vastgesteld. Het bewonersnetwerk blijft hierover met de gemeente van gedachten wisselen. We houden u op de hoogte.   … Lees meer

Contacten met andere wijken

20 februari 2018By martijnrothuizen_27u1v64pActuele aandachtspunten

Onze wijk wordt omringd door een groot aantal andere wijken: Alteveer- ’t Cranevelt, St. Marten- Sonsbeekkwartier, Klarendal- Vogelwijk, Angerenstein, Geitenkamp- Monnikenhuizen en Saksen Weimar. In al deze wijken bestaan- sinds kortere of langere tijd- wijkvereningen of wijkcomités. Sinds de start van ons bewonersnetwerk legden wij contact met de vertegenwoordigers van deze organisaties. Naast kennismaken werd … Lees meer