Informatieve rondgang/ wandeling uitdunnen bomen Park Klarenbeek

20 juli 2020By PeterArchief

Update 20 juli 2020 Verhelderende schouwwandeling park Klarenbeek   Zoals op deze site en in onze nieuwsbrief was aangekondigd heeft op 15 juli een schouwwandeling plaatsgevonden in ons park Klarenbeek onder leiding van de manager en de bos-parkwachters van de afdeling Bossen en Parken. Aanleiding was de geplande 5-jaarlijkse “dunning”  in het park. Aan de … Lees meer

Prachtige oude bewegwijzering Dalweg verdwenen?!

3 juli 2020By PeterArchief

Aan het kruispunt Dalweg (groenstrook) stond tot voor enige tijd deze prachtige antieke wegwijzer: een sieraad voor  stad en buurt Ze waren gemonteerd op 1 één paal in de groenstrook van de Dalweg op het kruispunt. Op de Google-Earthfoto van juni 2017 was de bewegwijzering nog in vol ornaat aanwezig. Op die van april 2019 … Lees meer

Werkzaamheden Cattepoelseweg en aanleg “Wadi”

24 juni 2020By PeterArchief

Update juni 2020: Inmiddels hebben omwonenden bericht ontvangen van de gemeente Arnhem dat – nu de riolering is vernieuwd – het wegdek van de Cattepoelseweg (tussen Wagnerlaan en Heselbergherweg ) zal worden vernieuwd. Deze werkzaamheden zullen volgens plan plaatsvinden tussen 22 juni 2020 en 17 juli 2020. Omdat dit een vrij forse ingreep is met … Lees meer

U kunt lid worden van het Boom kwaliteitsteam van de Gemeente Arnhem !

15 juni 2020By PeterArchief

Omdat BNK nauw betrokken is bij het Bomenplan van de Gemeente Arnhem ontvingen wij van de Gemeente Arnhem het volgende bericht: Geachte meneer/mevrouw, Begin dit jaar is het Bomenplan door de gemeenteraad vastgesteld. De raad heeft bij de vaststelling een aantal wijzigingen in het plan aangebracht. Deze wijzigingen zijn verwerkt in het definitieve Bomenplan. Omdat … Lees meer

Vangnet aan viaduct over de Cattepoelseweg? Vergunning aangevraagd.

3 mei 2020By PeterArchief

De gemeente Arnhem maakt zich zorgen over het toenemend aantal pogingen tot suïcide vanaf het viaduct op de Apeldoornseweg over de Cattepoelseweg. In een toelichting wordt aangegeven dat men sinds een aantal jaren wordt geconfronteerd met een toenemend aantal suïcidepogingen en suïcides door een sprong van het viaduct. “Er ligt een maatschappelijke noodzaak om maatregelen … Lees meer

Oud papier in mini-containers wordt vrijdag 24 april opgehaald

14 april 2020By PeterArchief

Zoals u waarschijnlijk al heeft gemerkt is in de gemeente Arnhem vanwege de Corona crisis het ophaalschema van het oud papier tijdelijk gewijzigd. Hieronder treft u het nu bekende tijdelijke schema aan. Zoals u kunt zien betekent het voor onze wijk dat uw oud papiercontainers op vrijdag 24 april worden geleegd. Tijdelijke aangepaste inzameling oud … Lees meer

Klimaatcafé 26 maart geannuleerd wegens Corona virus.

17 maart 2020By PeterArchief

Vanwege de dreiging van het Corona-virus (COVID-19) is de Klimaatcafé- bijeenkomst geannuleerd. Hiermee worden de richtlijnen van het RIVM opgevolgd. De bijeenkomst is tot nader order uitgesteld. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk op deze site. De uitnodiging van de nu geannuleerde bijeenkomst en de inhoud hiervan kunt u nalezen in ons archief: ARCHIEF: uitnodiging … Lees meer

Uitnodiging bijwonen Klimaatcafé op 26 maart aanstaande / Persbericht Platform Arnhem Klimaatbestendig

10 maart 2020By PeterArchief

Van het Platform Arnhem Klimaatbestendig ontvingen wij een uitgebreid persbericht: In het persbericht kunt u lezen dat zeventien wetenschappers van de Wageningen University & Research  een toekomstbeeld hebben geschetst waarin de kracht van de natuur Nederland in 2120 veilig en welvarend houdt. Hoe dat werkt? Dat wordt uitgelegd tijdens Het Klimaatcafé op 26 maart aanstaande, … Lees meer