Informatiebijeenkomst bouwplannen Kentalis/ Dr. P.C.M. Bosschool donderdag 22 februari 2024 19u-20.30u

12 februari 2024By PeterArchief

De Kentalis projectgroep huisvesting nodigt buurtbewoners en belangstellenden  uit om de  informatiebijeenkomst bij te wonen over de bouwplannen van Kentalis/ Dr. P.C.M. Bosschool aan de Hommelseweg 403-403A. Op deze informatiebijeenkomst zal de huidige stand van zaken m.b.t de bouwplannen besproken worden> Datum: donderdag 22 februari 2024 Tijd: 19.00 – 20.30 uur (inloop vanaf 18.30 uur) … Lees meer

Oproep: meedenken over mobiliteit Arnhem: 23 novenber 2023

11 november 2023By PeterArchief

In mei heeft de gemeente Arnhem uitvoerig gesproken met de bewoners over de toekomstige begaanbaarheid van, en bereikbaarheid in Arnhem. Er zijn verschillende ideeën uitgewerkt met als resultaat  mogelijke maatregel pakketten. Dat gaat bijvoorbeeld over het aanpassen van de maximumsnelheden in de stad, het beleid voor parkeervergunningen, de aanpak van de centrumring en de verbindingen … Lees meer

Meepraten over integraal ouderenbeleid

23 oktober 2023By PeterArchief

Oud(er) worden in Arnhem:  Hoe vindt u als inwoner van het Arnhem het om ouder te worden in Arnhem? Waar loopt u tegenaan of ziet u gemiste kansen? Het aantal ouderen in Arnhem groeit sterk. Ouder worden doet iedereen op een eigen manier. De één is vitaal en volop in de samenleving. Een ander wordt … Lees meer

Schouwwandeling Park Klarenbeek op vrijdag 27 oktober. Doet u mee?

2 oktober 2023By PeterArchief

Op vrijdag 27 oktober organiseert de afdeling Parken en Bossen van de gemeente Arnhem weer een schouwwandeling. Onder leiding van Jan Floor, beheerder parken en Rob Borst, manager Parken en bossen lopen we dit keer vanaf de (voormalige) Jacobiberg door het Westelijk deel van park Klarenbeek en misschien wel een stukje van het “Hazegrietje”. De … Lees meer

Werkzaamheden Bosweg 1 vorderen gestaag

2 oktober 2023By PeterArchief

De werkzaamheden aan de panden op de voormalige Buitenschool vorderen gestaag. De ramen van het hoofdgebouw zijn voorzien van isolatieglas en de kozijnen, ramen en deuren – voor zover nodig – hersteld of vernieuwd. Ook de schilderbeurt van de buitenzijde is al flink op streek. Momenteel loopt een aanvraag bij de gemeente om ook de … Lees meer

Nieuwe verkeerssituatie Apeldoornseweg na aanpassingen augustus 2023

5 september 2023By PeterArchief

Zoals eerder op onze site vermeld was de Apeldoornseweg wegens werkzaamheden en aan te brengen aanpassingen van 14 tm 25 augustus afgesloten. Zie ook ons eerdere artikel op onze site: Wegens werkzaamheden: Apeldoornseweg van 14 tm 25 augustus gedeeltelijk afgesloten Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en heeft BNK  op speciaal verzoek de nieuwe situatieschets van de … Lees meer

Nieuwe “Wadi’s” hoek Wagnerlaan-Waterbergseweg.

6 augustus 2023By PeterArchief

Nieuwe wadi’s aangelegd De gemeente heeft ons vorig jaar gevraagd of er plekken zijn in ‘ons’ gebied die in aanmerking komen voor de aanleg van een Wadi. Een wadi is een groene greppel in het stedelijk gebied. Het Arabische woord is in Nederland in gebruik als een afkorting: Water Afvoer Drainage en Infiltratie, kortom WADI. … Lees meer

Plaatsing 7 containerunits Bosweg 1 : stand van zaken

9 juli 2023By PeterArchief

Update juli 2023 Update containerunits Bosweg 1 d.d. 06-07-23 Op 21 maart 2023 heeft de hoorzitting plaatsgevonden over ons bezwaar tegen het verlenen van de Omgevingsvergunning voor de 7 containerunits op het terrein aan de Bosweg 1. Onze bezwaren betroffen: De Omgevingsdienst heeft niet zorgvuldig en toereikend (achteraf) getoetst; De tijdelijkheid van 15 jaren is … Lees meer

Oproep tot deelname aan Klankbordgroep “Verkeer/Parkeren Kentalis”.

9 juli 2023By PeterArchief

Op dinsdag 17 juni heeft een voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden over de meest recente plannen van Kentalis  voor de aanstaande verbouwing. Voor de aanwezige buurtbewoners blijken het parkeren en vooral de overlast van de wachtende busjes zaken waar men zich maakt. Hier zijn dus veel vragen over gesteld. Op dit moment kan Kentalis nog niet … Lees meer