Werkzaamheden Bosweg inmiddels afgerond

26 februari 2019By PeterArchief

De werkzaamheden op en aan de Bosweg inmiddels afgerond. Dat gebeurde ook binnen de daarvoor gestelde tijd. Van diverse kanten is BNK inmiddels benaderd met (negatief) commentaar op de nu aangebrachte aanpassingen/voorzieningen. De strekking van het commentaar is dat de nu genomen maatregelen hun doel niet bereiken (namelijk de snelheid van het gemotoriseerde verkeer voldoende … Lees meer

Uitnodiging startbijeenkomst Bomenplan 13 maart

23 februari 2019By PeterArchief

Zoals u wellicht weet gaat de gemeente Arnhem haar beleid rondom Bomen herzien en streeft ernaar dat er voor de zomer van 2019 een nieuw Bomenplan ligt. De gemeente wil dat nadrukkelijk samen met de stad doen, en trapt af op 13 maart met een startbijeenkomst in de Molenplaats. Voor meer informatie : zie bijgaande … Lees meer

Arnhem Zoemt! Uitnodiging buitenbijeenkomst “Park Klarenbeek gaat Zoemen” Zaterdagochtend 9 maart 2019

22 februari 2019By PeterArchief

Alle bewoners van onze wijk zijn door de Stichting “Arnhem Zoemt” uitgenodigd om de “buitenbijeenkomst Park Klarenbeek gaat Zoemen”, in Park Klarenbeek organiseert bij te wonen! Arnhem Zoemt is een Stichting die zich inzet om Arnhem bij vriendelijker en bloemrijker te maken. Het gaat om de wilde bij en andere bestuivers, zoals hommels en vlinders. … Lees meer

Afvalestafette & Landelijke Opschoondag 18 t/m 23 maart

22 februari 2019By PeterArchief

AFVALESTAFETTE & LANDELIJKE OPSCHOONDAG 18 T/M 23 MAART 2019 Samen houden we Arnhem schoon! In de week van 18 – 23 maart organiseert het KinderWijkTeam en natuurcentrum Arnhem de afvalestafette gefaciliteerd door gemeente Arnhem. Deze afvalestafette die de gehele week plaats vindt is de aanloop naar de Landelijke Opschoondag welke plaats vindt op 23 maart. … Lees meer

Bosweg : werkzaamheden binnenkort van start !

2 februari 2019By PeterArchief

De aangekondigde werkzaamheden om de snelheid terug te brengen en de fietsveiligheid te vergroten (zie de artikelen hieronder) gaan nu écht van start. Op dit moment legt men de laatste hand aan de twee parkeerplaatsen langs de Bosweg bij de volkstuinen bovenaan de weg. De afsluitingsborden en een Dixi (verplaatsbaar toilet) zijn reeds geplaatst. Als … Lees meer

Bestuurswijziging

27 januari 2019By PeterArchief

Tot onze spijt heeft ons collega bestuurslid Annemieke van der Zon te kennen gegeven om per 1 januari 2019 te willen stoppen als bestuurslid van BNK. Per 1 januari 2019 maakt Annemieke van der Zon daarom geen deel meer uit van ons bestuur. Wij bedanken Annemieke voor haar inzet en inbreng in de opstartfase van … Lees meer

Mogelijkheid indienen bezwaarschrift Inrichting buitenruimte Kindercentrum Jacobiberg/ Bijeenkomst bezorgde buurtbewoners

19 januari 2019By PeterArchief

Op 9 januari jongstleden heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden op initiatief van een aantal buurtbewoners, die zich zorgen maken over de inrichting van de buitenruimte bij Kindercentrum Jacobiberg. De initiatienemers van deze bijeenkomst hebben een voorbeeld bezwaarschrift opgesteld en gevraagd om dat op de site van BNK te plaatsen, net zoals dat is gebeurd in … Lees meer

Elfenbosch/Jacobiberg : Vergunning inrichting van de buitenruimte van kinderdagverblijf achteraf verleend

3 januari 2019By PeterArchief

2 januari 2019 Op 21 december 2018 heeft het College van  burgemeester en wethouders (B&W) van Arnhem de vergunning voor de inrichting van de buitenruimte van kinderdagverblijf Elfenbosch/Jacobiberg verleend. Het gaat hier om het achteraf goedkeuren (!)  van wat eerder zonder vergunning is gerealiseerd. De goedkeuring is gebaseerd op een advies van de Omgevingsdienst Regio … Lees meer