BNK-Nieuwsbrief Nr. 1 / “enquête”

11 december 2018By PeterArchief

Onze eerste BNK nieuwsbrief is in oktober verzonden. De nieuwsbrief is aan u verstuurd wanneer wij daarvoor van u in het verleden een aanmelding hebben ontvangen. De nieuwsbrief is hier te lezen: Nieuwsbrief BNK Arnhem Nr. 1 0918 Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen hebben maar dat in de toekomst toch willen? Dan kunt u … Lees meer

Uitbreidingsplannen Basisschool De Wijzer

15 oktober 2018By PeterActuele aandachtspunten

Update 15 oktober 2018 Voor de aanvraag van de verbouwing zijn geen zienswijzen ingediend. De vergunning is op 27 juni 2018 verleend en de voorbereidende werkzaamheden voor de verbouwing zijn inmiddels gestart.   Update 17 september 2018 Het gebouw is een gemeentelijk monument. Om deze reden heeft de gemeente besloten de aanvraag aan te houden … Lees meer

Notenboom Bosweg gaat sneuvelen

15 oktober 2018By PeterArchief

Update 15 oktober 2018 De gemeente heeft voor de kap van deze markante (noten)boom een omgevingsvergunning verstrekt   19  september 2018 De – voor vele wandelaars- markante notenboom achter de witte boerderij aan de Bosweg is nagenoeg dood en staat op de nominatie om gekapt te worden. Er is een kapvergunning voor aangevraagd. Geertje de … Lees meer

Leefbaarheid en veiligheid in ons gebied / Veiligheidsagenda burgemeester Marcouch

19 september 2018By PeterArchief

BNK werd uitgenodigd in gesprek te gaan met John Wijnbergen en Ien Kiggen van Team Leefomgeving Noord Oost (TLO NO), gemeente Arnhem n.a.v. de veiligheidsagenda die Burgemeester Marcouch wil opstellen. Burgemeester Marcouch wil een wijkveiligheidsagenda opstellen en heeft de Teams Leefomgeving gevraagd om hierover in gesprek te gaan met inwoners. Team Leefomgeving Noord Oost heeft … Lees meer

Noodlokalen tijdelijke uitbreiding Arentheemcollege geplaatst

18 september 2018By PeterArchief

Update 14 september 2018 Het Arentheemcollege heeft aan het eind van vorig schooljaar voortvarend een aantal noodlokalen geplaatst omdat het leerlingenaantal voor het nieuwe schooljaar met circa 100 was gestegen. Helaas vergat men de procedure rond de vergunning af te wachten met als gevolg dat de gebouwen er al stonden toen de aanvraag gepubliceerd werd. … Lees meer

Berichtgeving in De Gelderlander inzake bouw keerwanden Kinderdcentrum Elfenbosch/Jacobiberg

28 augustus 2018By PeterArchief

Ook de plaatselijke pers (De Gelderlander) heeft inmiddels opgepikt dat er een probleem is ontstaan over de plaatsing van de keerwanden op het terrein van Kindercentrum Elfenbosch/Jacobiberg. (BSO en Kinderdagverblijf). In het (web)artikel wordt ook melding gemaakt van de ondersteunende rol van het BNK. Voor het lezen van het webartikel van de Gelderlander klikt u … Lees meer

Brief BNK aan directie Kinderdagverblijf Elfenbosch/Jacobiberg m.b.t. bouw keerwanden zonder passende vergunning

14 augustus 2018By PeterArchief

Eerder is op deze site melding gemaakt van het, in strijd met de verleende vergunningen, plaatsen van de grote betonnen keerwanden en een dito schuur op de buitenruimte van het kinderdagverblijf Elfenbosch/Jacobiberg. Zoals u eerder op de site heeft kunnen lezen zijn, mede door actie van BNK, de werkzaamheden stilgelegd door ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem). … Lees meer

Prijswinnaars inschrijving BNK bekend / Folders BNK verspreid

24 juli 2018By PeterArchief

Begin deze maand zijn de folders van BNK verspreid binnen ons ‘werkgebied’. Er hebben zich veel belangstellenden ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Iets waar het bestuur van BNK zeer verguld mee is! Folder: Folder Bewonersnetwerk Klarenbeek e.o. (BNK_Arnhem)_07-18 Inmiddels zijn ook de prijswinnaars bekend (Onder de eerste vijftig inzenders zijn vijf consumptiebonnen verloot van 10 euro, … Lees meer

Vervolgbijeenkomst bewonersavond d.d.25 juni van Team Leefomgeving Arnhem Noord-Oost.

15 juni 2018By PeterArchief

De vervolgbijeenkomst met het thema ‘eenzaamheid in de wijk” heeft inmiddels plaatsgevonden. Zodra er een verslag beschikbaar is van deze bewonersavond zullen wij dat op onze site publiceren. Historie bewonersavonden georganiseerd door Team Leefomgeving Arnhem Noord-Oost: Op 4 april 2018 heeft op uitnodiging van het gemeentelijke Team Leefomgeving Arnhem Noord-Oost een bewonersavond plaatsgevonden. Alle wijkvertegenwoordigers … Lees meer