Op verzoek van één van onze buurtbewoners geven wij informatie over de mogelijkheden van een “buurt WhatsApp-groep” :

Via een buurt WhatsApp-groep kunnen deelnemers elkaar informeren over verdachte situaties in de buurt. Door te observeren en het melden van de verdachte situatie bij de politie verhoogt het de pakkans van criminelen. Deelname door de buurt/wijkbewoners is op basis van vrijwilligheid en interesse. De toepassing is uitsluitend op een smartphone te gebruiken. Veelal is er een maximum verbonden aan deelname aan een groepsapp. Er moet een groepsbeheerder worden aangesteld die aan- en afmeldingen regelt. Het is verstandig om enkele spelregels af te spreken voor deelname aan de WhatsApp zoals:

– leeftijd (bv. 18 jaar en ouder);

– spreiding over de straat/buurt/wijk (bepaal de omvang van de buurt/straten voor deelname);

De gemeente Arnhem verwelkomt ieder bewonersinitiatief rondom buurtpreventie. Het levert niet alleen een bijdrage aan de veiligheid maar het vergroot ook de sociale samenhang in een straat/wijk. De gemeente huldigt het uitgangspunt dat buurtpreventie een initiatief is van en gedragen wordt door buurtbewoners. Dat betekent concreet dat de bewoners het initiatief nemen tot het opzetten van buurtpreventie en zelfredzaam zijn in de uitvoering. Op deze wijze sluit de buurtpreventie het beste aan bij de (behoeften van de) buurt. De buurtbewoners bepalen de kaders hoe de buurtpreventie functioneert. Hoewel de gemeente terughoudend is met het plaatsen van (verkeers)borden in de openbare ruimte is de gemeente bereid het plaatsen van borden voor buurtpreventie in een buurt toe te staan. Het plaatsen gaat in overleg met de gemeente.

Meer informatie over bestaande apps kunt u lezen op:

https://wabp.nl/nl;

http://lokaalalarmsysteem.nl/;

https://wealert.nl/; http://veiligebuurt.nl/

 

BNK kan mensen die een groep willen starten met elkaar verbinden, met het team leefomgeving en/of met de wijkagent. Op dit moment bestaan in ons gebied geen buurtpreventieprojecten. Wel zijn er informele WhatsApp-groepen of waarschuwen mensen in een straat elkaar als ze iets verdachts zien.

Wilt u initiatief nemen in uw straat/buurt? Via info@bnkarnhem.nl kunt u ons bereiken..