Wegens het aankomende vertrek van één van onze bestuursleden is BNK op zoek naar een nieuw  nieuw bestuurslid .

Het Bewonersnetwerk Klarenbeek zet zich in voor behoud van de kwaliteit van de leefomgeving in het werkgebied Dalweg, Thomas à Kempislaan, Monnikensteeg, Weg achter het Bos en de Apeldoornseweg. We letten op veranderingen in de huidige toestand van het gebied die permanente gevolgen hebben of kunnen hebben voor de (nabije) toekomst. BNK stimuleert contacten tussen bewoners, gemeente Arnhem en initiatiefnemers. Waar nodig leggen we actief contact met omliggende wijken en andere platforms. BNK heeft een eigen website, BNK WEBSITE met informatie over ontwikkelingen in ons gebied. Daarnaast ontvangen bewoners een paar keer per jaar een nieuwsbrief.

Het bestuur bestaat uit 5 personen en vergadert gemiddeld 6 x per jaar. Daarnaast zijn activiteiten op wisselende momenten zoals contacten met de gemeente en andere wijken. Bewoners in het gebied die zich actief willen inzetten voor het behoud van de kwaliteit van ons gebied en interesse hebben om bestuurslid te worden, worden van harte uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken !

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie? Dat kan via e-mail:  info@bnkarnhem.nl of telefonisch bij Wim Teeuwisse (voorzitter/ 06-13226514)  of Kees Kleinendorst (secretaris / 06-12645824.)