Gemeentes voeren regelmatig onbegrijpelijke maatregelen uit. Ook binnen de Gemeente Arnhem zijn wij daar niet van gevrijwaard, getuige onderstaand artikel uit het winternummer 2024 van de “De Vogelvrije Fietser”. Een uitgave van de ENFB (Echte Nederlandse Fietsersbond). Dit artikel dat wij u natuurlijk niet onthouden:

 

Bron: De Vogelvrije Fietser (EBFB) 2024