Verslag schouwwandeling park Klarenbeek d.d. 20/06/2024

 

De avondwandeling begon bij de Steenen Tafel om 19.00 uur. Aanwezig waren Van Parken en Bossen: Jan Floor, Rob Borst en Robin Driessen die als  bestuursadviseur het college ondersteunt. Momenteel is hij betrokken bij de aanwijzing van het park tot Gemeentelijk monument en bij het opstellen van de nieuwe visie Klarenbeek, Hazegrietje, Braamberg.

Totaal 11 belangstellenden en drie honden namen deel aan de wandeling.

Deze bij de voormalige weides met kijkrichting Zuid (wandelroute “1”)

De beide weides zijn nu ruim drie jaar niet meer in gebruik bij paardenhouders en de natuur is drukdoende met het  herstelprogramma. Doordat er geen paarden meer lopen, wordt de grond niet meer verdicht en komen diverse grassen en nieuwe soorten tot wasdom. Binnenkort zal er gemaaid worden en de opbrengst van de verkoop komt weer ten goede aan de Arnhemse parken.

De laatste voormalige weide (in kijkrichting “2”) is in het voorjaar licht geploegd en ingezaaid met een mengsel van granen en natuurlijke bloemrijke soorten. We zien Haver, Boekweit, Duizendblad, Korenbloem

Cichorei, Vogelwikke, Venkel en Karwij.

Gefilosofeerd wordt over de definitieve bestemming van deze grasvlakten: in de Middeleeuwen was dit de graanschuur van Arnhem. Pas met de komst van monniken werd ook dit deel van Arnhem bevolkt door vee. Later werd Klarenbeek meer een productiebos voor hout.

In dit verband is park Klarenbeek ook heel anders aangelegd dan Sonsbeek, (een deel van) Zijpendaal en Angerenstein. Dat is ook de reden, waarom er hier geen Rhododendrons en andere bloemrijke struiken te vinden zijn.

Ook wordt de visie van de gemeente uiteengezet over het bomenbeheer: Bomen die geveld worden en niet gebruikt kunnen worden voor langdurige opslag van stikstof (zaaghout) blijven achter in het park. Verder worden er meer inheemse bomen geplant als de omstandigheden daarvoor geschikt zijn. Dit om het bos gezond en bio-divers te houden/maken. Gewezen wordt op de vele braamstuiken: die groeien prima op (veel te) stikstofrijke grond en kwamen vroeger hier in veel mindere maten voor.

Tijdens de gehele wandeling wordt ook uitvoerig gesproken over de Beheervisie:

Robin Driessen legt de stand van zaken uit en geeft aan dat er een aantal avonden zullen worden belegd om ideeën uit te wisselen over het beheer van de drie gebieden (Klarenbeek, Hazegrietje en Braamberg) en hoe deze er uit zouden moeten zien over een aantal jaren.

Alle bij de gemeente bekend zijnde betrokkenen zullen worden uitgenodigd om aan deze bijeenkomsten deel te nemen; deze sessies zullen na de zomerperiode van start gaan.

We komen aan bij het mooie eikenlaantje (wandelroute “2” ): dit laantje komt voort uit eiken kaphout dat gebruikt werd voor het stoken van kachels etc.

De voormalige weide tussen dit laantje en de volkstuinen is al ruim 15 jaar  niet meer in gebruik als paardenweide: Jan floor geeft aan dat vroeger “na regenbuien de aardappels van de hoge tuinen terug te vinden waren in het lage gedeelte”, doordat deze schuine weide het regenwater niet kom opnemen.

Sinds de natuur hier weer de baas is, is ook dit probleem verholpen.

Geconstateerd wordt door de aanwezigen dat er  -hoewel zeer nat – dit jaar al minder wateroverlast op de Bosweg en de wandelpaden ervaren werd.

Douglas-spar

We steken de Bosweg over (wandelroute “3”) en kijken richting Jacobiberg. Jan floor geeft aan dat Aliander gevraagd heeft om een zeer vitale Douglas-spar te rooien. Deze staat tegen een trafohuisje aan en heeft dat gebouwtje ontwricht 

Het vellen van deze boom is ook binnen de gemeente onderwerp van discussie en er wordt vanuit de wandelgroep geopperd om het elektrahuisje te verplaatsen. Technisch is dit wellicht mogelijk en Rob borst zal bij Aliander dit aan de orde stellen. De spar is onderdeel van een groepje van 11 Douglassparren en is zeer specifiek voor dit deel van het park. Bovendien maskeren deze bomen de gevels van het Arentheem-college. In dit verband zal de wandelgroep een brief opstellen met het verzoek om de boom te sparen en het huisje te verplaatsen.

 

Circa 21.15 uur komt er een einde aan de interessante en leerzame wandeling en worden Jan Floor, Rob Borst en Robin Driessen hartelijk bedankt voor hun toelichtingen

 

Noot 1:

op de website van Bewonersnetwerk Klarenbeek (www.bnkarnhem.nl) staat bij het artikel ‘monumentenstatus park’ de zeer uitgebreide Cultuurhistorische Analyse Landgoed Klarenbeek. Deze analyse -opgesteld in opdracht van het gemeentebestuur – bevat zeer interessante beschouwingen en kaarten/foto’s van dit gebied. Van harte aanbevolen voor geïnteresseerden in het park.

type rechtsboven in de zoekbalk “cultuurhistorisch” .