De gemeente Arnhem maakt zich zorgen over het toenemend aantal pogingen tot suïcide vanaf het viaduct op de Apeldoornseweg over de Cattepoelseweg. In een toelichting wordt aangegeven dat men sinds een aantal jaren wordt geconfronteerd met een toenemend aantal suïcidepogingen en suïcides door een sprong van het viaduct.

“Er ligt een maatschappelijke noodzaak om maatregelen te nemen en de kans op herhaling te verkleinen.” aldus de gemeente.

Wat stelt de gemeente voor?

Door middel van stalen liggers en een staalkabelnet wordt aan beide zijden van het viaduct een vangconstructie gemaakt. Deze stalen liggers worden op de wanden van het viaduct, daar waar de draagconstructie het grootst is, gemonteerd. Deze constructie komt onder een hoek van ongeveer 75 graden. Het stalen kabelnet hangt hierin door middel van ogen en langskabels. Op de tekeningen in de links hieronder kunt u een en ander nader bekijken.

Cattepoelseweg constructie vangnet

Cattepoelseweg vangnet viaduct staalconstructie

De gemeente wil de kleuren van het stalen kabelnet en de liggers bepalen in overleg met de afdeling  Erfgoed (Monumentenzorg) en er worden eventueel proefstukken geleverd vóór de uitvoering zal plaatsvinden.

De vergunning is aangevraagd en er is een mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Dit kunt u doen via: info@odra.nl onder vermelding van OLO-nummer 505 99 71 en zaakid.: 195 212 49 92. De aanvraag is gepubliceerd op 06 april 2020.

 

Cattepoelseweg Viaduct Vangnet Vergunningaanvraag