2 mei 2022 

De gemeente heeft begin deze maand de oversteekplaats tussen de scholen Het Thomas á Kempiscollege en Het Venster opnieuw aangepakt.

Na de grootscheepse renovatie van de gehele laan bleek de oversteek ter plaatse van beide scholen toch onvoldoende veilig. Mede doordat regelmatig touringbussen ter hoogte van deze oversteek parkeerden, liet de overzichtelijkheid te wensen over en was de veiligheid daarmee niet voldoende.

De werkzaamheden zullen binnen een week worden afgerond.