Alle bewoners van onze wijk zijn door de Stichting “Arnhem Zoemt” uitgenodigd om de “buitenbijeenkomst Park Klarenbeek gaat Zoemen”, in Park Klarenbeek organiseert bij te wonen!

Arnhem Zoemt is een Stichting die zich inzet om Arnhem bij vriendelijker en bloemrijker te maken. Het gaat om de wilde bij en andere bestuivers, zoals hommels en vlinders. De helft van de Nederlandse wilde bij wordt met uitsterven bedreigd, terwijl ze cruciaal zijn voor de bestuiving van ons voedsel, en ook voor de overlevingskansen van veel vogels en kleine zoogdieren.

Zie ook: https://www.arnhemklimaatbestendig.nl/project/arnhem-zoemt/

Op zaterdagochtend 9 maart van 10.00 – 12.00 uur zijn alle bewoners en betrokkenen uit omliggende wijken dus uitgenodigd door de “Stichting Zoemt” uit om samen met hen te kijken naar wat we in Park Klarenbeek kunnen doen voor de wilde bij en andere bestuivers, en dus voor de biodiversiteit.

 

 

Stichting Arnhem Zoemt én Het Bewonersnetwerk Klarenbeek/BNK hopen van harte dat er enthousiaste bewoners zijn die in een natuurwerkgroep zich willen inzetten voor het bij-vriendelijk maken van Park Klarenbeek.

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van de Stichting Arnhem Zoemt? Dat kan: u kunt zich inschrijven via de volgende link:

arnhemzoemt@gmail.com (Graag o.v.v. “Nieuwsbrief”en uw naam)

Vertegenwoordigers van de Stichting zijn:  Marja van der Veen, Astrid Boerkamp en Heidi Uenk

De Stichting is telefonisch bereikbaar via 06-53345889