Zoals u wellicht weet gaat de gemeente Arnhem haar beleid rondom Bomen herzien en streeft ernaar dat er voor de zomer van 2019 een nieuw Bomenplan ligt.
De gemeente wil dat nadrukkelijk samen met de stad doen, en trapt af op 13 maart met een startbijeenkomst in de Molenplaats.

Voor meer informatie : zie bijgaande uitnodigingsbrief:

Uitnodiging Bomen over Bomen 13 03 2019

 

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn maar toch een bijdrage willen leveren aan dit proces, dan staan er in de brief nog andere mogelijkheden genoemd.