Beleid bomen kappen in onze wijk

Ons woongebied valt onder de “Groene Zone”, van de gemeente. Dit houdt in dat zowel, voor particulieren als overheid, een kapvergunning moet worden aangevraagd. Het is niet toegestaan om bomen te kappen op eigen terrein.
Meer informatie is te vinden op de gemeentesite, “Spelregels van ons groen”.
Zie ook:

https://www.arnhem.nl/Inwoners/bouwen_en_verbouwen/omgevingsvergunning/kapvergunning

Kappen bomen Thomas á Kempislaan

In park Klarenbeek worden deze winter bomen gekapt, waarvan twee aan de Thomas á Kempislaan. Daarnaast staan een aantal bomen in het park op de lijst voor ‘noodkap’. Deze bomen zijn er slecht aan toe en vormen een gevaar voor voorbijgangers.
De beide eiken zijn door een zwam aangetast, waardoor kappen noodzakelijk is. De gemeente heeft toegezegd kritisch te kijken of kappen onontkoombaar is, omdat de bomen een bron voor voedsel en broedgelegenheid zijn voor de vele vogelsoorten. Ook op de Weg naar de Stenen Tafel