Onze wijk wordt omringd door een groot aantal andere wijken:
Alteveer- ’t Cranevelt, St. Marten- Sonsbeekkwartier, Klarendal- Vogelwijk, Angerenstein, Geitenkamp- Monnikenhuizen en Saksen Weimar.
In al deze wijken bestaan- sinds kortere of langere tijd- wijkvereningen of wijkcomités. Sinds de start van ons bewonersnetwerk legden wij contact met de vertegenwoordigers van deze organisaties. Naast kennismaken werd ook samenwerking besproken. Bijvoorbeeld bij de discussie over het kruispunt Hommelseweg, Dalweg, Thomas á Kempislaan zijn diverse wijken betrokken. Juist in die situaties is het noodzakelijk gezamenlijk op te trekken en elkaars standpunten te kennen. Dit is nu al het geval bij de parkeerproblemen in St.Marten/Sonsbeek.

Contact met andere organisaties

Als bewonersnetwerk onderhouden wij contacten met andere actiegroepen, platforms, organisaties die zich bezig houden met de natuur in onze wijk. Zo is er nauw contact ontstaan en waar mogelijk samenwerking met de sinds 2006 bestaande schouwgroep Klarenbeek.