De twee grote eiken aan de Thomas a Kempislaan zijn inmiddels gekapt. Zoals eerder gemeld heeft de gemeente toegezegd om te herplanten.

 

 

Oorspronkelijke Artikel:

Kappen bomen Thomas á Kempislaan

In park Klarenbeek worden deze winter bomen gekapt, waarvan twee aan de Thomas á Kempislaan. Daarnaast staan een aantal bomen in het park op de lijst voor ‘noodkap’. Deze bomen zijn er slecht aan toe en vormen een gevaar voor voorbijgangers. De beide eiken zijn door een zwam aangetast, waardoor kappen noodzakelijk is. De gemeente heeft toegezegd kritisch te kijken of kappen onontkoombaar is, omdat de bomen een bron voor voedsel en broedgelegenheid zijn voor de vele vogelsoorten. Ook op de Weg naar de Stenen Tafel worden enkele beuken gekapt. De gemeente heeft toegezegd bomen te herplanten.

Geef een reactie