Het  “werkgebied”  van BNK ten zuiden van de Hommelseweg telt totaal 181 woningen. Hier wordt in relatieve zin in 2024 erg veel nieuwbouw gepleegd.

Woningbouwvereniging De Eenvoud gaat begin dit jaar starten met de sloop van twee blokken woningen aan de Cattepoelseweg. Er verdwijnen 6 woningen en er komen er 12 voor in de plaats. Het uiterlijk van de woningen zal globaal gelijk zijn aan wat er nu staat, maar de woningen gaan huisvesting bieden aan starters en kleine huishoudens en bevatten een beneden- en een bovenwoning, waardoor er op dezelfde oppervlakte meer woningen beschikbaar zullen zijn.

De huidige woningen in de ‘driehoek’ (Cattepoelseweg- Heselbergherweg- Dalweg) zijn in 1922-1925 gebouwd naar een ontwerp van de Arnhemse architect H.G.W. IJsselmuiden voor de RK-woningbouwvereniging “De Eenvoud” volgens de zgn. tuindorpgedachte. De huidige architectuur sluit goed aan bij de gedachte en uitgangspunten die destijds ten grondslag lagen aan het ontwerp. ook de nieuw te bouwen woningen zullen in de categorie sociale huurwoningen vallen.

Voor uitgebreidere informatie zie ons eerdere artikel op deze website  Kijk  in ‘archief’ onder “woningen Cattepoelseweg”

Impressie voorgevels nieuwbouwblok Cattepoelseweg (bron publicatie ADRA)

 

Er zal ook nieuwbouw plaatsvinden op de Weg langs het Hazegrietje.

Het pand met huisnummer 25 – een houten gebouw dat in 1921 is gebouwd –  heeft in de laatste decennia te maken gehad met aantasting door de houtboktor. Deze kever tast het hout van binnen aan, zonder dat dit zichtbaar is aan de buitenzijde. Mede hierdoor is de tor lastig te bestrijden.

Het pand is op de bijgevoegde briefkaart uit 1923 duidelijk herkenbaar:

Weg langs het Hazegrietje huisnummer 25 , 3e huis van links (Bron: Het Geldersch Archief)

 

Op onderstaande foto ook de weg langs het Hazenrietjehet met huisnummer 25

Weg langs het Hazegrietje huisnummer 25 (Bron: Het Geldersch Archief)

 

Het huis is een ontwerp van Architect Jos. Souren. Niet bekend  is wie de opdrachtgever van de woning is geweest. In de periode 1923-1932 heeft E.E.B. Lacomblé er gewoond. Het is vrij aannemelijk dat hij ook de opdrachtgever van de bouw is geweest. De heer Lacomblé was leraar aan de HBS en vanaf 1932 had hij telefoon (24882). In 1938 staat als bewoner Dhr. G.M.A. Kayser vermeld. Deze gegevens zijn terug te vinden in de telefoongidsen van 1923 tot 1941.

De Cultuurhistorische analyse Landgoed Klarenbeek omschrijft het pand als volgt:

” Vrijstaande en in een traditionalistische trant uitgevoerde houten villa, met enkele markante onderdelen, zoals een forse veranda met balkon, een ingangsportiek, en een mansardedak met gezwenkte benedenschilden. In de traditionalistische trant is een heroriëntatie zichtbaar op historische stijlvormen. Het pand dateert uit 1926 en werd gebouwd door de Haagse architect Jos. Souren, die het object uitvoerde volgens het houtbouwsysteem. Vanwege de markante hoofdvorm met een gevarieerd en levendig karakter, vormt het object een sterk in het oog vallend en onlosmakelijk element van de bebouwing aan de noordzijde van de Weg langs het Hazegrietje, waar deze een opvallende lus vormt nabij de aansluiting met de Hommelseweg. Samen met de bijbehorende tuin en het hierin gesitueerde prieel accentueert het pand het door middelgrote landhuizen bepaalde karakter van het betreffende gebied.” 

Architect Jos. Souren heeft in het land meerdere houten huizen ontworpen en gebouwd. Rond 1921 is ook in Den Haag een dergelijk gebouw gerealiseerd. Het architectenbureau liet het bouwpakket vermoedelijk maken in Zuidoost Duitsland of in Tsjecho Slowakije. Het is op een treinwagon naar Nederland vervoerd. Plaatselijke timmerlieden stelden het samen op Het Hazegrietje.

De vermelding in de cultuurhistorische beschrijving dat het huis in 1916 is gebouwd, klopt -gezien de prentbriefkaart en de historische adresgidsen-  waarschijnlijk niet. De woning moet in 1921 of 1922 verrezen zijn. Een flink aantal jaren geleden is een deel van de grote tuin verkocht en in 2020 is hier pand 25A gebouwd.

De villa die nu gepland is, is een stenen gebouw met een groot volume en lijkt in niets meer op hetgeen er nu nog staat. Naar verwachting zal de sloop  binnenkort plaatsvinden en zal daarna de bouw starten:

 

Impressie voorgevel nieuw te bouwen Villa Weg langs het Hazerietje Nummer 25.