De gemeente Arnhem wil graag van haar bewoners weten hoe om te gaan met evenementen in de openbare ruimte.

Daarvoor is er een enquête gemaakt voor de bewoners, waarin zij hun mening te kunnen geven over deze materie. U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze enquête, opdat de gemeente zoveel mogelijk rekening kan houden met de wensen van de bewoners.

Hieronder de link om de enquête in te vullen

Denk mee over evenementlocaties in Arnhem – Meedenken Arnhem