Op dinsdagavond 20 september 2022 is in het Restaurant van De Drie Gasthuizen aan de Rosendaalseweg het ” Concept Buurtprogramma Klarenbeek e.o. 2022-2023 besproken.

Op de avond waren er ongeveer 15 aanwezigen die het concept buurtprogramma hebben doorgenomen om met elkaar te bespreken wat er de komende jaren in ‘hun buurt’ moet gebeuren.

Aanwezig waren: bewoners uit de ‘wijk’ Klarenbeek, vertegenwoordigers van de gemeente Arnhem (Team Leefomgeving), SWOA (Stichting Welzijn Ouderen Arnhem) en het bestuur van BNK (Bewonersnetwerk Klarenbeek). De discussie vond plaats aan de hand van het CONCEPT buurtprogramma Klarenbeek e.o. Zomer 2022-  (lees : HIER ), waarin al enkele hoofdlijnen waren voorgesteld.

Gedurende de avond werd o.a. intensief gesproken over de veiligheid in de wijk, de samenwerking met andere wijken, het behoud van het groene karakter en duurzaamheid.  Sommige afspraken zijn geformuleerd als wensen, andere als harde toezegging. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat er een AED (Automatische Externe Defibrillator) geïnstalleerd zal worden in de omgeving van de rotonde Hommelseweg, Dalweg, Thomas à Kempislaan.

Het concept wordt op basis van de gemaakte opmerkingen en gedane suggesties aangepast. Zodra de aanpassingen verwerkt zijn, zal de definitieve versie op onze site worden gepubliceerd.  De komende tijd kan iedereen de vinger aan de pols houden en volgen in hoeverre de plannen gerealiseerd zijn.