Groengebied rond De Braamberg

Per 1 januari 2021 is een van de percelen rond de gebouwen van Pro-Persona op de Braamberg vrijgekomen van huur. Dit is voor de gemeente Arnhem de aanleiding geweest te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor dit groene gebied dat slechts heel weinig wordt bezocht. Daarbij is men iet over één nacht ijs gegaan.  Eind 2020 heeft de speciaal hiervoor aangestelde projectmanager een eerste toelichting gegeven aan de leden van het Bewonersnetwerk. De gemeente heeft als kaders voor het betreffende gebied vastgesteld dat het een ‘groen’ gebied moet blijven / worden.

Het gebied (tussen Apeldoornseweg, Kluizeweg, Wagnerlaan en Cattepoelseweg) ligt redelijk verscholen en is eigenlijk vanaf geen enkele kant eenvoudig bereikbaar. Maar juist omdat het gebied direct bij Rijnstate en De Braamberg ligt en gebleken is dat  natuur een positieve invloed heeft op de gezondheid, wil de gemeente Arnhem het betreffende stuk omvormen tot een gebied waar het goed toeven is voor bezoekers en patiënten en omwonenden (lees verder).

Een van de doelstellingen is ook het gebied zo te ontwerpen dat ook buurtbewoners van de aanliggende wijken vaker hiernaartoe zullen gaan. De – Engelse – term die hiervoor inmiddels wordt gebruikt is: healing landscape.

De invulling hiervan kan bijvoorbeeld bestaan uit een verbeterde padenstructuur en / of een ‘beleeftuin’: een plek waar “schoonheid, contact met de natuur, kunst en betekenis centraal staan”. Rijnstate en De Braamberg zien mogelijkheden voor patiënten die op deze locatie (buiten)therapie en / of training kunnen krijgen. De Vrij Katholieke kerk op de Braamberg wil bekijken of het mogelijk is vanuit de filosofische visie een zinvolle bijdrage te leveren.

Hoe verder

In de resterende maanden van dit jaar worden de diverse plannen en ideeën verder uitgewerkt en zo mogelijk geconcretiseerd. In januari 2022 zullen de bevindingen worden beschreven in een nieuwsbrief. Indien u de nieuwsbrief t.z.t. wilt ontvangen of indien u ideeën heeft die u wilt delen, kunt u via onderstaande contactgegevens uw suggesties en opmerkingen doorgeven. Volledigheidshalve hierbij de link naar de recent verschenen BNK Nieuwsbrief :  Nieuwsbrief BNK Nummer 2 – 2021 18_10_ 21

Contact:

Hoogtij Projecten / Monic Deichmann
06.2953.8854

info@hoogtijprojecten.nl