Op initiatief van een aantal bewoners van “de driehoek” ( Cattepoelseweg/Hommelseweg-Dalweg-Heselbergherweg ) heeft op 13 november een bijeenkomst plaatsgevonden om hun zorgen te delen over de aantasting van hun woongenot door de bouwplannen van Kentalis. De woningen van “de driehoek” omsluiten met hun achtertuinen het complex van Kentalis en de dr. Bosschool.

Bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van BNK en een redacteur van de wijkkrant van Sint Marten/Sonsbeekkwartier aanwezig.

De bewoners van “De Driehoek” hebben een huis aan huis folder (flyer) verspreid waarin zij hun grote zorgen uiten over de voorgenomen Kentalis bouwplannen. Zie:

 

“Een stad in ons dorp” – Flyer van verontruste buurtbewoners uit “De Driehoek”

 

LEES VERDER:

Actuele aandachtspunten/ Verbouwing Kentalis / Dr. Bosschool