Sinds begin maart 2023 is de toerit naar Openluchtzwembad Klarenbeek ‘s avonds verlicht. Dit doodlopende gedeelte van de Hommelseweg was tot nu toe niet voorzien van verlichting. Om – vooral in de avond en nacht – de veiligheid te vergroten is er sinds jaar en dag een slagboom onderaan dit weggedeelte met als doel alleen degenen toe te laten die daadwerkelijk naar het zwembad gaan.

In overleg tussen het zwembad en één van de buurtbewoners is in het verleden de afspraak gemaakt dat deze slagboom ‘s avonds gesloten zou worden zodat ‘ongenode gasten’ dit donkere stukje doodlopende weg niet als parkeer-/ontmoetings kunnen gebruiken.

Maar:  helaas kwam het ook voor dat anderen overdag de weg afsloten met de slagboom: een ongewenst effect dat vooral door de bewoner op het terrein van Openluchtzwembad Klarenbeek als zeer hinderlijk werd ervaren.

In het kader van de openbare orde en veiligheid heeft de gemeente -onverwacht- recent besloten dat op het stukje weg drie lantaarnpalen geplaatst worden. Inmiddels is de plaatsing gerealiseerd. Mogelijk is hierdoor het (‘s avonds) sluiten van de slagboom niet meer nodig. Dit laatste zou voor de bewoner op het terrein van  het zwembad woont een ideale oplossing zijn: er hoeft dan niet meer uit de auto gestapte te worden om de slagboom ’s avonds te openen en dan wel te sluiten bij het in- en uitrijden…

Overigens heeft een recente peiling bij omwonenden, die plaats vond vóórdat we verrast werden met de aanleg van de verlichting, als uitkomst dat men het sluiten van de witte slagboom gedurende de nacht wél belangrijk vindt. Wordt vervolgd…

We houden u op vanzelfsprekend de hoogte van de ontwikkelingen.