Update maart 2020:

De gemeente is vorig jaar oktober door BNK geattendeerd op de onoverzichtelijke en gevaarlijke oversteekplek op het hoogste punt van de Thomas á Kempislaan. Hier steken dagelijks veel mensen vanuit het Vijverdal over om in park Klarenbeek te gaan wandelen.

Het realiseren van een veiliger oversteekplaats is door de gemeente, in samenwerking met BNK, voortvarend opgepakt en de in oktober aangekondigde maatregelen zijn half februari dit jaar  uitgevoerd.

Wij gaan er van uit dat het verkeer nu beter rekening houdt met de overstekers op deze plek.

Update 20-10-2019

Van de gemeente ontvingen we de schets van de aan te brengen oversteek voor voetgangers ter plaatse van het ‘koeienpad’.

Zie:  Thomas a Kempislaan tekening oversteek 19 10 19

 

De afdeling Verkeer van de gemeente Arnhem heeft het voornemen om nog dit kalenderjaar (2019) de aangegeven markeringen aan te brengen en de bijbehorende verkeersborden te plaatsen. Uitvoering is afhankelijk van het beschikbare budget en de mogelijkheid om e.e.a. in het herfstseizoen “duurzaam” aan te kunnen brengen.

Bekeken wordt of de maatregelen  afdoende zijn om een veilige oversteekplaats te creëren. Gezien de doorgetrokken witte strepen op de tekening wil men ter plaatse ook een inhaalverbod instellen.

 

2 oktober 2019:

Tot onze tevredenheid meldde het Team Leefomgeving Arnhem NO ons dat er op de Thomas á Kempislaan een gemarkeerde oversteekplaats wordt gerealiseerd ter hoogte van het “Koeienpad”.

Vele wandelaars steken dagelijks de Thomas à Kempisweg plekke van het “koeienpad” over om park Klarenbeek te bezoeken. Vooral op doordeweekse dagen is het door de grote verkeersdrukte ter plekke moeilijk om hier veilig over te steken.

In samenwerking met wijkvereniging Klarendal heeft BNK zich ingezet om iets aan de huidige onveilige situatie te  doen met als resultaat de nu te realiseren oversteekplaats.
De op de bovenstaande foto nog zichtbare Amerikaans eik is helaas vorig jaar geveld.

Hieronder ziet u nog 3 foto’s uit ons archief die vorig jaar, kort na het kappen van de eik, ter plekke zijn genomen:

 

             

 

Zou snel er nader nieuws is melden wij dat op onze site.