Zoals al eerder aangegeven, hanteert de gemeente een ” uitsterfbeleid”  ten aanzien van de verpachte paardenweides in het noordelijk deel van park Klarenbeek. In de jaren negentig van de vorige eeuw waren hier totaal 7 weides die als paardenwei aan particulieren verpacht werden. In de loop der jaren zijn al diverse plekken vrijgekomen.

De weides ter hoogte van restaurant De Steenen Tafel zijn zo’n twee jaar geleden teruggegeven aan de natuur; de overige weides zijn nu – op één na – ook ontruimd. Recent zijn hier de stallen verwijderd en is het terrein op die plekken geëgaliseerd.  Ook hier kan de natuur dus zijn gang gaan om hier een ecologisch geheel van het park te creëren.

Door zeer sporadisch sinusvormig te maaien, zal er in de loop van de tijd een natuurlijke begroeiing ontstaan van kruiden, grassen en planten. Voor de goede beschouwer, is al te zien dat de weides bij De Steenen Tafel al langzaam aan het veranderen zijn qua begroeiing.

In de binnenkort vast te stellen visie op park Klarenbeek zal komen te staan  hoe de gemeente in de komende jaren deze voormalige weides een definitief onderdeel van park Klarenbeek zal laten uitmaken.

Zie ook:

Toekomst paardenweides park Klarenbeek bekend

Stallen Paardenweides Park Klarenbeek gesloopt