Schouw park Klarenbeek

 Algemeen

De gemeente Arnhem organiseert voor ieder park in Arnhem 2 x per jaar een rondgang (de zgn. “Schouw”) door het park om ter plekke de stand van zaken te te bepalen en eventuele ideeën uit te wisselen. Iedere Arnhemmer kan hieraan deelnemen. Vanuit praktisch oogpunt wordt zo’n wandeling aan het eind van de middag georganiseerd: 1 x in het voorjaar en één maal in het najaar. Meestal wordt een verzamelpunt afgesproken in het park; een enkele keer zal er eerst een bijeenkomst zijn om zaken te bespreken.

Park Klarenbeek

Voor Park Klarenbeek zal medio september weer een schouw worden gehouden en u bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Tot heden is er een schouwgroep actief die zich min of meer als organisatie manifesteert. Bewonersnetwerk Klarenbeek e.o. rekent dit park eveneens tot ons aandachtsgebied en wij willen dan ook graag al onze bewoners de gelegenheid geven om mee praten over zaken die dit park aan gaan.

We hebben in onze vergadering van augustus met de gemeente afgesproken dat wij u via onze website zullen informeren en uitnodigen om vanaf nu deel te nemen aan deze schouwen. Het verplicht u overigens tot niets.

Punten die momenteel leven zijn onder anderen:

  • opwaarderen van de plek waar vroeger misdadigers werden opgehangen als afschrikwekkend voorbeeld voor bezoekers aan Arnhem,
  • al-dan-niet herstellen van het vergezicht op Arnhem vanaf het uitkijkplateau bij de Steenen Tafel.

Oproep tot deelname schouw Park Klarenbeek:

Zoals aangegeven, kan iedereen deelnemen aan deze schouw. Wij zullen zo gauw de agenda en datum bekend is dit in onze rubriek “Nieuws” op onze site kenbaar maken.

Wij zijn uiteraard benieuwd of er binnen onze buurt belangstelling voor is, dus als u voornemens bent om te komen, wilt u dit dan aan ons melden via:

info@bnkarnhem.nl (o.v.v Schouw Park Klarenbeek)

 

Wij kunnen u dan als uw e-mailadres bij ons bekend is -zorgen dat u de agenda op uw e-mailadres ontvangt als die voorhanden is.

 

Nadere informatie kunt u verkrijgen via onze secretaris, Dhr. Kees Kleinendorst:

kees@bnkarnhem.nl