OPROEP tot meedenken! :

 

Wij roepen wijkbewoners die zich betrokken voelen bij het Bosweg dossier hebben (het verlagen van de snelheid tot 30km/h) op om input te leveren!  BNK is namelijk gevraagd om mee te denken over hoe en waar de meetpunten geplaatst moeten worden om tot goede en realistische snelheidsmetingen op de Bosweg te komen.

Uw input en meedenken wordt zeer op prijs gesteld!

U kunt zich aanmelden via:

info@bnkarnhem.nl. , o.v.v. Input Bosweg snelheidsmetingen

 

Nadere info kunt u opvragen bij onze secretaris Dhr. Kees Kleinendorst

Info: kees@bnkarnhem.nl