De adviesraad WMO nodigt Arnhemmers en haar belangenorganisaties uit om om in samen in gesprek te gaan over het WMO-beleid van de gemeente Arnhem.

De adviesraad WMO is namelijk erg benieuwd naar ervaringen van bewoners rondom de uitvoering van de WMO.

Wat doet de adviesraad WMO Arnhem?
De adviesraad WMO geeft gevraagd en ongevraagd advies over het WMO-beleid aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Arnhem. Op de website van de adviesraad staan alle uitgebrachte leest u meer over de adviesraden. Zie: http://www.adviesraadarnhem.nl/

De inbreng van Arnhemmers is hierbij erg belangrijk. De adviesraad hoort graag de wensen, verwachtingen, knelpunten of andere zaken rondom het WMO-beleid van de gemeente Arnhem.
De adviesraad organiseert daartoe twee bijeenkomsten.

 

Nadere gegevens over data en locaties treft u in deze uitnodiging aan: UITNODIGING Adiesraad WMO aan de bewoners van Arnhem