Al enige tijd stonden er markeringsborden op de Cattepoelseweg en sinds eind april wordt er op de middenberm gegraven. Wat is er aan de hand in ‘het hart’ van ons gebied? Het was niet eenvoudig in deze ‘corona-periode’ de informatie te verkrijgen maar na enig speurwerk is het toch gelukt. We hebben te horen gekregen dat de riolering vervangen / gerepareerd moet worden. Om te waarborgen dat het busverkeer doorgang kan vinden, zal er een busbaan op de middenberm van de Cattepoelseweg worden aangelegd.

 

 

 

Maar daarmee zijn de werkzaamheden nog niet afgerond!

Als de werkzaamheden aan de riolering zijn beëindigd, zal in de in de middenberm – op termijn – een wadi worden aangelegd. (een wadi is een bufferings- en infiltratievoorziening, die tijdelijk gevuld is met hemelwater.)  Onze informant kon niet melden wanneer de aanleg van deze wadi zal plaatsvinden, omdat nog niet duidelijk is of daarvoor voldoende budget beschikbaar is.