Update december 2020

De aanpassing van de Monnikensteeg is nagenoeg gereed. Momenteel legt de aannemer de laatste hand aan de afwerking van het fiets- en voetpad.

Zoals wellicht bekend is de gemeente al geruime tijd bezig met het verkeersveiliger maken van de Monnikensteeg . Het onderste stuk van de weg , – bij de woonflats – dat aansluit op de Roosendaalse weg, is versmald ten gunste van een vrijliggend fiets- en voetpad. De verwachting is dat hierdoor het ‘dalende’ autoverkeer ter plekke minder hard zal rijden:

 

Ook is richting Geitenkamp/Valkenhuizen zijn een fiets- en voetpad van ‘fijn grind’ separaat van de weg aangelegd: