Update april 2018:

Inmiddels hebben wij van de gemeente begrepen dat er géén nieuwe visie voor het park wordt opgesteld. Volgens het gemeentebestuur is de kwaliteit van park Klarenbeek voldoende ingebed in de groennota’s die recent zijn vastgesteld.
Het bewonersnetwerk blijft hierover met de gemeente van gedachten wisselen. We houden u op de hoogte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Update 23 februari 2018:

De ontwikkeling van het stadspark Klarenbeek is door de gemeente in 2007 opgesteld in de beheervisie 2007-2017.
Tijdens een bijeenkomst met bewoners heeft de gemeente gevraagd om mee te denken over de beheervisie 2017- 2027. Dat is de reden dat wij een oproep doen aan belangstellenden. Zodra de gemeente ons hierover benadert gaan we hiermee beginnen. De verwachting is dat dit medio 2018 van start gaat.

Zie ook: https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/Groenbeheer/groenbeheer2/Groenplan