2 januari 2019

Op 21 december 2018 heeft het College van  burgemeester en wethouders (B&W) van Arnhem de vergunning voor de inrichting van de buitenruimte van kinderdagverblijf Elfenbosch/Jacobiberg verleend. Het gaat hier om het achteraf goedkeuren (!)  van wat eerder zonder vergunning is gerealiseerd. De goedkeuring is gebaseerd op een advies van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Door het besluit worden de betonnen keermuren, de houten schuren, de terreinverharding, de uitbreiding van het terrein aan de ‘noordkant’  en de hekwerken goedgekeurd.

Pas op 27 december 2018 is door ODRA het besluit van 21 december gestuurd naar de meeste bewoners die een zienswijze hebben ingediend, echter om onduidelijke redenen niet naar alle indieners van een zienswijze. Hoe dat laatste heeft kunnen  gebeuren wordt nog uitgezocht.

Wat in de onderbouwing van het besluit opvalt is dat het zonder vergunning bouwen van een betonnen keerwand van 1,80 meter hoog met daar bovenop een houten schuur van 4,0 x 4,0 meter en 2,5 meter hoog geen rol van betekenis heeft gespeeld in het uiteindelijk toch verlenen van de vergunning.  Dit zet de deur wagenwijd open om deze werkwijze vaker in Arnhem toe te passen. Verder valt op dat de beschermde status van ‘Park’ weinig gewicht in de schaal heeft gelegd.

Bewoners die het niet eens zijn met het door B&W genomen besluit kunnen een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift sluit op 1 februari 2019 (31 januari laatste dag om in te dienen). Alleen belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen dat ontvankelijk is. Belanghebbenden zijn bewoners met een woning die direct grenst aan Jacobiberg of met een woning die uitzicht heeft op Jacobiberg. Bewoners met een woning niet grenzend aan of zonder uitzicht op Jacobiberg, maar die wel een zienswijze hebben ingediend, kunnen ook als belanghebbende worden aangemerkt.