Op 9 januari jongstleden heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden op initiatief van een aantal buurtbewoners, die zich zorgen maken over de inrichting van de buitenruimte bij Kindercentrum Jacobiberg.

De initiatienemers van deze bijeenkomst hebben een voorbeeld bezwaarschrift opgesteld en gevraagd om dat op de site van BNK te plaatsen, net zoals dat is gebeurd in de fase van het indienen van zienswijzen.

Bewoners die overwegen om bezwaar in te dienen  en/of vragen hebben, kunnen contact opnemen met Robert of Juul Hogeling, e-mail: roberthogeling@outlook.com

 

De tekst van een voorbeeld bezwaarschrift kunt u inzien door op onderstaande link te klikken:

 

Voorbeeld bezwaarschrift Jacobiberg inrichting buitenruimte Kindercentrum

 

De termijn voor het indienen van bezwaren sluit op 31 januari a.s.

 

Het bezwaar moet per brief worden gestuurd of worden afgegeven aan de balie van het stadhuis en worden gericht aan:

Het college van B&W van de gemeente Arnhem,
Cluster Intern Advies
Secretariaat van de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 9029
6800 EL Arnhem

 

In het voorbeeld bezwaarschrift moet nog worden aangegeven vanuit welk belang u een bezwaarschrift indient, als regelmatige gebruiker van het park, als aangrenzend bewoner of als bewoner met uitzicht op het park. Combinaties zijn mogelijk. De keuze(n) die niet van toepassing is of zijn, kunt u verwijderen

 

Plaatsing op de BNK site is bedoeld als informatievoorziening aan de bewoners van ons gebied, maar houdt geen standpunt van BNK in.
BNK neemt geen standpunten in, de rol van BNK is het faciliteren van bewoners als er in ons gebied ontwikkelingen spelen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving