Energietransitie

Inmiddels is bekend dat onze wijk niet vóór 2030 aan de beurt komt voor een alternatieve bron voor aardgas. Een warmtenet is voor ons gebied niet aan de orde, omdat er geen grote leverancier van restwarmte (afvalverbrander of industrieel bedrijf)  in de directe omgeving aanwezig is. Wat het alternatief voor aardgas wel zou kunnen zijn, is nog niet bepaald. Dat zal later gebeuren als er ook weer nieuwe technieken en ontwikkelingen beschikbaar zijn.

Ongeacht wat het alternatief voor aardgas in de toekomst wordt, kunnen bewoners (huurders, eigenaren, bedrijven) nu al stappen zetten, die altijd belangrijk zijn en blijven, door energie te besparen en door zonnepanelen (stroom) of zonnecollectoren (warm tapwater) te plaatsen.

Bewoners die willen weten wat de mogelijkheden zijn kunnen de website van Arnhem AAN / www.arnhemaan.nl  raadplegen. “Arnhem Aan” is een initiatief van de gemeente Arnhem, het Energieloket Midden Gelderland (ELMG) en een aantal energiebewuste partijen zoals woningbouwverenigingen.

Zowel bewoners die eerste stappen willen zetten, als bewoners die al stappen hebben gezet, kunnen op de site van Arnhem AAN informatie vinden over maatregelen voor (verder) energie besparen en/of zelf energie opwekken. Dat is niet alleen zinvol voor relatief “jonge” woningen, maar ook voor het verduurzamen van oude woningen.

Er kan een (gratis) woonwensenscan worden gemaakt door een woonwensencoach, die op huisbezoek komt en behalve naar energie besparen ook kijkt naar het veiliger en toekomstbestendiger maken van de woning. Verder kan een meer uitgebreid maatwerkadvies door een energiecoach worden aangevraagd. Daar zijn echter wel kosten aan verbonden. Ook is het mogelijk om in het najaar (eind oktober/begin november) een warmtecamera wandeling te maken, waarbij met een infrarood camera foto’s van gevels van de huizen van de deelnemers worden gemaakt om te zien waar nog veel warmte verloren gaat. De warmte wandeling is gratis als die in groepsverband plaatsvindt.

Belangstellenden voor deelname aan een warmtecamera wandeling in het najaar of een andere gezamenlijke duurzaamheidsactiviteit, kunnen zich via mail aanmelden via info@bnkarnhem.nl