Van  de Gemeente Arnhem, in samenwerking met de Stichting Natuur en Milieu Gelderland, ontvingen wij onderstaande uitnodiging (die is dus  aan alle bewoners van de wijk gericht!) :

Gemeente Arnhem en Natuur en Milieu Gelderland nodigen u als wijkraad, -platform, -vertegenwoordiger of bewoner uit om (online) van gedachten te wisselen over luchtkwaliteit en houtrook in uw wijk/buurt op:

woensdagavond 7 juli, van 19.30 – 21.00 uur. 

Aanleiding
Gemeente Arnhem en Natuur en Milieu Gelderland werken samen aan schone lucht. Er is gestart met het opzetten van een burgermeetnet om fijnstof te meten, een digitale nieuwsbrief over luchtkwaliteit en workshops ‘Kachel stoken met minder overlast’. Om onze activiteiten verder af te stemmen op de behoefte van inwoners, horen we graag wat er speelt in de wijk. Ervaren de bewoners overlast van houtrook? Wat is er volgens u nodig om de overlast van houtrook in uw buurt of wijk te verminderen? Wij zullen u deze avond ook informeren over het huidige beleid van de gemeente en de aanpak om overlast te beperken.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via deze link: Aanmelden Zoom-meeting luchtkwaliteit Woensdagavond 7 juli 19.30-21.00 uur

 

Heeft u specifieke onderwerpen die u aan de orde wilt hebben? Dan kunt u dit vooraf mailen naar m.gorkink@natuurenmilieugelderland.nl. Ook als u verhinderd bent, maar wel graag uw suggesties wilt doen, kunt u dit mailadres gebruiken.

 

Wij hopen u te ontmoeten op 7 juli.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marieke Gorkink – Natuur en Milieu Gelderland

 

Maud de Groot – Gemeente Arnhem

 

www.natuurenmilieugelderland.nl/schoneluchtarnhem