Kruispunt Dalweg, Hommelseweg en Thomas á Kempislaan

Update 22 Mei 2018:

Wethouder Ritsema heeft in november 2017 toegezegd dat hij de veiligheid van dit kruispunt wil verbeteren. Inmiddels heeft het bewonersnetwerk met diverse ambtenaren overleg gevoerd. Het laatste nieuws is dat dit kruispunt wordt meegenomen in het stedelijk beleid. Daarmee is de eerdere planning van herinrichting in 2019/ 2020 volgens onze inschatting vrijwel zeker van de baan.

Het kruispunt staat vermeld op de lijst met stedelijke knelpunten, waar ‘de politiek’ straks een keuze uit moet maken.  De gemeente bepaalt aan de hand van criteria als: doorstroming, fietsveiligheid, samenloop met meerdere werken, busroute en beeldkwaliteit welke verkeerssituaties zullen worden aangepakt. Deze kruising staat bij de gemeente bekend als relatief veilig, omdat er weinig ernstige ongelukken zijn gebeurd. Juist door de onoverzichtelijke situatie letten verkeersdeelnemers zelf goed op en zijn voorzichtig. aldus de gemeente.

Het BNK verwacht dat deze kruising straks door de gemeente niet als prioriteit zal worden bestempeld. Hierdoor blijft de huidige situatie bestaan. Het is nog niet bekend wanneer de gemeente haar besluit over de verbetering van verkeerssituaties zal nemen. Zodra er duidelijkheid komt melden wij dit op onze website

 

20 Februari 2018:

Dit drukke kruispunt levert zeker in de spits gevaarlijke situaties op. Tijdens de bijeenkomst van 21 november 2017 over de Bosweg brachten wij dit onderwerp ter sprake. Wethouder Ritsema heeft toegezegd de veiligheid op dit kruispunt te willen verbeteren. De wijken Klarendal en St. Marten/Sonsbeek zijn hierbij ook betrokken.
De verwachting is dat in 2018 een uitwerking komt van de proefopstelling. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, is dit hier te lezen.