14 september 2021:

Aan onze oproep om ideeën in te sturen voor de herbestemming van de vervallen paardenweides (zie : Oproep inbreng ideeën herinrichting Paardenweides Park Klarenbeek) zijn al een aantal reacties binnengekomen.

Het gaat om de weides die hun functie hebben verloren nadat een paar pachters de huur hebben beëindigd. U vindt deze weides globaal tussen restaurant de Steenen Tafel en de Bosweg.
Hieronder vindt u een bloemlezing van hetgeen tot nu toe bij ons is binnengekomen:

· Maak voorzieningen voor zwaluwen en honingbijen;

             

· Herintroductie van wilde konijnen: dit is ook goed voor de vossen in dit gebied.

· Heidelandschap;

· Bloemenweide;

· Permanente begrazing door koeien;

· Productieland voor hooi

· Wijngaard(en);

· Klimmuur nabij het restaurant:

Ook ontvangen wij berichten dat mensen bezorgd zijn dat hier woningen worden gebouwd of dat er volkstuinen worden aangelegd.
De visie op park Klarenbeek die door de gemeenteraad is goedgekeurd, verbiedt gelukkig dit soort activiteiten en garandeert dat ‘park’ gewoon ‘park’ blijft.
Blijft u daarom ons met ideeën bestoken. Zoals eerder aangekondigd zullen we die het komend najaar met de afdeling Parken en Bossen van de gemeente bespreken.