Mede dankzij inspanningen van een gebiedsopzichter van de gemeente met gevoel voor ons erfgoed zijn de wegwijzers weer teruggevonden. Ze lagen ergens in een hoek van de gemeentewerf opgeslagen en worden momenteel gerestaureerd.

De wijzers zijn van gietijzer en kunnen alleen door een gespecialiseerd bedrijf worden gerepareerd. Daarna zullen ze opnieuw worden voorzien van de originele kleur verf. Het is de bedoeling dat de wijzers weer terugkomen op de plaats waar ze ruim 60 jaar hebben gestaan.

De gemeente is aan het bezien of ook de oorspronkelijke gietijzeren paal kan worden gereproduceerd. Deze zijn – op twee na – helaas verdwenen. Er staan er – zover bekend – nog twee: in Warnsborn bij de Harderwijkerweg en – dichter bij huis – op de hoek van de Hommelseweg en de Weg naar de Steenen Tafel.

In overleg met het Bewonersnetwerk krijgen de gerestaureerde wijzers weer een plek op de nieuw aan te leggen rotonde op de Hommelseweg/Dalweg.

Onze dank gaat ook naar degenen die op onze oproep gereageerd hebben naar aanleiding van onze publicatie op de website ‘opsporing verzocht’.

Hoofdfoto: wegwijzer ter restauratie in de smederij.