Het eerstvolgend BNK bestuursoverleg staat geagendeerd voor Woensdag 17 januari  2024

 • Aanvang : 19.00 uur
 • Einde      : 21.00 uur
 • Locatie   : De  gelagkamer van De Drie Gasthuizen aan de Rosendaalseweg

De agenda voor de bestuursvergadering is nog niet vastgesteld en wordt zodra die bekend is  op deze plek gepubliceerd. 

Het complete vergaderschema van het BNK bestuur voor 2023 is hieronder – onder voorbehoud-  gepubliceerd. Het bestuur van BNK streeft ernaar om het aantal vergaderingen tot 6x per jaar te beperken, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden die om een hogere vergaderfrequentie vragen.

Wilt u een vergadering bijwonen? Dat kan natuurlijk:

 • Graag vooraf even per mail aanmelden bij onze secretaris, de heer Kees Kleinendorst : kees@bnkarnhem.nl
 • De actuele actielijst is op aanvraag beschikbaar: mailt u in dat geval uw verzoek eveneens aan onze secretaris, de heer Kees Kleinendorst : kees@bnkarnhem.nl

 

Voorlopig vergaderschema van het BNK bestuur 2024

 • Woensdag 17 januari 2024
 • Woensdag 14 februari reservedatum
 • Donderdag 14 maart 2024
 • Maandag 15 april reservedatum
 • Dinsdag 7 mei 2024
 • Woensdag 9 juni reservedatum
 • Donderdag 18 juli 2024
 • Maandag 5 augustus reservedatum
 • Dinsdag 3 september 2024
 • Woensdag 9 oktober reservedatum
 • Donderdag 7 november 2024
 • Maandag 9 december reservedatum

 

De agenda’s van voorgaande bestuursvergaderingen kunt u inzien door één van de volgende links te openen: