Het eerstvolgend BNK bestuursoverleg staat geagendeerd voor Donderdag 1 september 2022:

Aanvang :19.00 uur

Einde      : 21.00 uur

Het bestuursoverleg zal plaatsvinden in de gelagkamer van De Drie Gasthuizen aan de Rosendaalseweg.

De agenda voor het overleg is nog niet vastgesteld en wordt zo spoedig mogelijk op de site  gemaakt.

Het complete vergaderschema van het BNK bestuur voor 2022 is hieronder – onder voorbehoud-  gepubliceerd. Het bestuur van BNK streeft ernaar om het aantal vergaderingen tot 6x per jaar te beperken, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden die om een hogere vergaderfrequentie vragen.

Wilt u een vergadering bijwonen? Dat kan natuurlijk:

  • Graag vooraf even per mail aanmelden bij onze secretaris, de heer Kees Kleinendorst : kees@bnkarnhem.nl
  • De actuele actielijst is op aanvraag beschikbaar: mailt u in dat geval uw verzoek eveneens aan onze secretaris, de heer Kees Kleinendorst : kees@bnkarnhem.nl

Voorlopig vergaderschema van het BNK bestuur 2022 

Datums onder voorbehoud. De vermelde reservedatums worden alleen ingezet als er noodzaak is tot extra vergadering(en) .

  • donderdag 01-09-2022
  • maandag 03-10-2022 (reservedatum)
  • donderdag 10-11-2022
  • donderdag 01-12-2022 (reservedatum)

 

De agenda’s van voorgaande bestuursvergaderingen kunt u inzien door één van de volgende links te openen: