Het eerstvolgend BNK bestuursoverleg staat geagendeerd voor Woensdag  8 mei 2024 

 • Aanvang : 19.00 uur
 • Einde      : 21.00 uur
 • Locatie   : De  gelagkamer van De Drie Gasthuizen aan de Rosendaalseweg

De agenda voor het bestuursoverleg  overleg is vastgesteld en kan u HIER inzien.

Wilt u een vergadering bijwonen? Dat kan natuurlijk:

 • Graag vooraf even per mail aanmelden bij onze secretaris, de heer Kees Kleinendorst : kees@bnkarnhem.nl
 • De actuele actielijst is op aanvraag beschikbaar: mailt u in dat geval uw verzoek eveneens aan onze secretaris, de heer Kees Kleinendorst : kees@bnkarnhem.nl

Het complete vergaderschema van het BNK bestuur voor 2024 is hieronder – onder voorbehoud-  gepubliceerd. Het bestuur van BNK streeft ernaar om het aantal vergaderingen tot 6x per jaar te beperken, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden die om een hogere vergaderfrequentie vragen.

 

Voorlopig vergaderschema van het BNK bestuur 2024

 • Woensdag 5 juni reservedatum
 • Donderdag 18 juli 2024
 • Maandag 5 augustus reservedatum
 • Dinsdag 3 september 2024
 • Woensdag 9 oktober reservedatum
 • Donderdag 7 november 2024
 • Maandag 9 december reservedatum

 

De agenda’s van voorgaande bestuursvergaderingen kunt u inzien door één van de volgende links te openen: