Het eerstvolgend BNK bestuursoverleg zal plaatsvinden op woensdag 9 februari 2022:

Aanvang :19.30 uur

Einde      : 21.00 uur

Afhankelijk van de Coronarichtlijnen van het RIVM zal het bestuursoverleg als video -conferentie dan wel fysiek plaatsvinden. Zodra hierover een besluit is genomen zal dit op deze site bekend gemaakt worden. Eventuele fysieke vergaderingen vinden vooralsnog plaats in de gelagkamer van De Drie Gasthuizen aan de Rosendaalseweg.

De agenda voor het overleg is nog niet definitief. Zodra de agenda vastgesteld is wordt zal die op deze plak gepubliceerd worden.

Het complete vergaderschema van het BNK bestuur voor 2022 staat nog niet vast. Dat zullen wij binnenkort op deze plek publiceren. Het bestuur van BNK streeft ernaar om het aantal vergaderingen tot 6x per jaar te beperken, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden die om een hogere vergaderfrequentie vragen.

Wilt u een vergadering bijwonen? Dat kan natuurlijk:

 • Graag vooraf even per mail aanmelden bij onze secretaris, de heer Kees Kleinendorst : kees@bnkarnhem.nl
 • De actuele actielijst is op aanvraag beschikbaar: mailt u in dat geval uw verzoek eveneens aan onze secretaris, de heer Kees Kleinendorst : kees@bnkarnhem.nl

Voorlopig vergaderschema van het BNK bestuur 2022 

Datums onder voorbehoud. De vermelde reservedatums worden alleen ingezet als er noodzaak is tot extra vergadering(en) .

 • woensdag 09-02-2022
 • donderdag 10-03-2022 (reservedatum)
 • donderdag 14-04-2022
 • donderdag 12-05-2022 (reservedatum)
 • donderdag 02-06-2022
 • maandag 04-07-2022 (reservedatum)
 • donderdag 01-09-2022
 • maandag 03-10-2022 (reservedatum)
 • donderdag 10-11-2022
 • donderdag 01-12-2022 (reservedatum)

 

De agenda’s van voorgaande bestuursvergaderingen kunt u inzien door één van de volgende links te openen: