Bij de bewoners van het Hazegrietje was enige onrust ontstaan omdat de huidige pachter van de weide, waar ‘s zomers vaak schapen lopen, geen pacht-contract meer zou krijgen. Dit voedde het idee, dat de weide wellicht een toekomstige bouwlocatie zou kunnen gaan worden.

Navraag door BNK bij de gemeente Arnhem  leerde ons dat de zorgen onterecht zijn: de Stadsboerderij die dit weiland pacht, had tot voor kort steeds contracten voor een  periode van vijf jaren. Aangezien de gemeente – samen met onder anderen BNK – bezig is met het opstellen van een nieuwe visie ‘park Klarenbeek’ is voorlopig gekozen tot verpachten van één jaar.

Deze visie gaat niet meer alleen over park Klarenbeek, maar zal ook het gebied Braamberg (zie elders op onze site) en de groene strook die tussen beide gebieden ligt omvatten. Zo ontstaat er voor dit gebied een beleid voor de toekomst vanaf Monnikenhuizen tot aan park Sonsbeek.

Ons is verzekerd, dat er absoluut geen sprake zal zijn om dit tussenliggende gebied anders te bestemmen dan ‘groen’.