Bestuurswijziging

27 januari 2019By PeterNieuws

Tot onze spijt heeft ons collega bestuurslid Annemieke van der Zon te kennen gegeven om per 1 januari 2019 te willen stoppen als bestuurslid van BNK. Per 1 januari 2019 maakt Annemieke van der Zon daarom geen deel meer uit van ons bestuur. Wij bedanken Annemieke voor haar inzet en inbreng in de opstartfase van … Lees meer

Bouwplannen Kentalis / Dr. Bosschool Hommelseweg Arnhem

27 januari 2019By PeterActuele aandachtspunten

Update 28 januari 2019 Er is nog steeds geen duidelijkheid over de datum waarop een informatieavond over de nieuwbouwplannen van de dr. Bosschool kan plaatsvinden. Maar: het moment waarop een datum kan worden genoemd, komt steeds dichterbij. BNK heeft van Kentalis bericht ontvangen dat in februari/maart intern overleg plaatsvindt over de nieuwbouwplannen. Als de plannen … Lees meer

Oproep deskundigheid.

25 januari 2019By PeterNieuws

2018 is voor BNK een zeer succesvol jaar geweest: van de 325 postadressen in ons werkgebied hebben 108 personen zich aangemeld om onze digitale nieuwsbrief te ontvangen. Voor u als trouwe websitebezoeker is het duidelijk dat wij in onze buurt tot nu toe het meest bezig zijn met (ver)bouwplannen, openbaar groen en verkeer-/verkeersveiligheid. Wij doen … Lees meer

Eerstvolgende vergadering BNK Arnhem op woensdag 6 maart 2019 19.30u Agenda nog niet vastgesteld

25 januari 2019By PeterNieuws

Op  woensdag 6 maart 2019 zal het eerstvolgende maandelijks bestuursoverleg van BNK Arnhem plaatsvinden. Locatie: Vergaderruimte zwembad Klarenbeek. Aanvang 19.30 uur. Einde 21.30u De agenda voor 6 maart is nog niet beschikbaar en zal zodra die bekend is hier worden gepubliceerd. Wilt u de vergadering bijwonen? Dat kan natuurlijk! Graag vooraf even per mail aanmelden bij … Lees meer

Mogelijkheid indienen bezwaarschrift Inrichting buitenruimte Kindercentrum Jacobiberg/ Bijeenkomst bezorgde buurtbewoners

19 januari 2019By PeterNieuws

Op 9 januari jongstleden heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden op initiatief van een aantal buurtbewoners, die zich zorgen maken over de inrichting van de buitenruimte bij Kindercentrum Jacobiberg. De initiatienemers van deze bijeenkomst hebben een voorbeeld bezwaarschrift opgesteld en gevraagd om dat op de site van BNK te plaatsen, net zoals dat is gebeurd in … Lees meer

Elfenbosch/Jacobiberg : Vergunning inrichting van de buitenruimte van kinderdagverblijf achteraf verleend

3 januari 2019By PeterNieuws

2 januari 2019 Op 21 december 2018 heeft het College van  burgemeester en wethouders (B&W) van Arnhem de vergunning voor de inrichting van de buitenruimte van kinderdagverblijf Elfenbosch/Jacobiberg verleend. Het gaat hier om het achteraf goedkeuren (!)  van wat eerder zonder vergunning is gerealiseerd. De goedkeuring is gebaseerd op een advies van de Omgevingsdienst Regio … Lees meer

Jacobiberg: verbouwing tot kindercentrum (BSO en kinderdagverblijf) “Elfenbosch”

2 januari 2019By BNK ArnhemActuele aandachtspunten

Update 2 januari 2019 Op 21 december 2018 heeft het College van  burgemeester en wethouders (B&W) van Arnhem de vergunning voor de inrichting van de buitenruimte van kinderdagverblijf Elfenbosch/Jacobiberg verleend. Het gaat hier om het achteraf goedkeuren (!)  van wat eerder zonder vergunning is gerealiseerd. De goedkeuring is gebaseerd op een advies van de Omgevingsdienst … Lees meer