Werkzaamheden Bosweg inmiddels afgerond

26 februari 2019By PeterArchief

De werkzaamheden op en aan de Bosweg inmiddels afgerond. Dat gebeurde ook binnen de daarvoor gestelde tijd. Van diverse kanten is BNK inmiddels benaderd met (negatief) commentaar op de nu aangebrachte aanpassingen/voorzieningen. De strekking van het commentaar is dat de nu genomen maatregelen hun doel niet bereiken (namelijk de snelheid van het gemotoriseerde verkeer voldoende … Lees meer

Uitnodiging startbijeenkomst Bomenplan 13 maart

23 februari 2019By PeterArchief

Zoals u wellicht weet gaat de gemeente Arnhem haar beleid rondom Bomen herzien en streeft ernaar dat er voor de zomer van 2019 een nieuw Bomenplan ligt. De gemeente wil dat nadrukkelijk samen met de stad doen, en trapt af op 13 maart met een startbijeenkomst in de Molenplaats. Voor meer informatie : zie bijgaande … Lees meer

Arnhem Zoemt! Uitnodiging buitenbijeenkomst “Park Klarenbeek gaat Zoemen” Zaterdagochtend 9 maart 2019

22 februari 2019By PeterArchief

Alle bewoners van onze wijk zijn door de Stichting “Arnhem Zoemt” uitgenodigd om de “buitenbijeenkomst Park Klarenbeek gaat Zoemen”, in Park Klarenbeek organiseert bij te wonen! Arnhem Zoemt is een Stichting die zich inzet om Arnhem bij vriendelijker en bloemrijker te maken. Het gaat om de wilde bij en andere bestuivers, zoals hommels en vlinders. … Lees meer

Afvalestafette & Landelijke Opschoondag 18 t/m 23 maart

22 februari 2019By PeterArchief

AFVALESTAFETTE & LANDELIJKE OPSCHOONDAG 18 T/M 23 MAART 2019 Samen houden we Arnhem schoon! In de week van 18 – 23 maart organiseert het KinderWijkTeam en natuurcentrum Arnhem de afvalestafette gefaciliteerd door gemeente Arnhem. Deze afvalestafette die de gehele week plaats vindt is de aanloop naar de Landelijke Opschoondag welke plaats vindt op 23 maart. … Lees meer

Informatie over mogelijkheden van WhatsApp buurtpreventie

5 februari 2019By PeterArchief

Op verzoek van één van onze buurtbewoners geven wij informatie over de mogelijkheden van een “buurt WhatsApp-groep” : Via een buurt WhatsApp-groep kunnen deelnemers elkaar informeren over verdachte situaties in de buurt. Door te observeren en het melden van de verdachte situatie bij de politie verhoogt het de pakkans van criminelen. Deelname door de buurt/wijkbewoners … Lees meer

Bosweg : werkzaamheden binnenkort van start !

2 februari 2019By PeterArchief

De aangekondigde werkzaamheden om de snelheid terug te brengen en de fietsveiligheid te vergroten (zie de artikelen hieronder) gaan nu écht van start. Op dit moment legt men de laatste hand aan de twee parkeerplaatsen langs de Bosweg bij de volkstuinen bovenaan de weg. De afsluitingsborden en een Dixi (verplaatsbaar toilet) zijn reeds geplaatst. Als … Lees meer