‘Healing Landscape’ rond De Braamberg

Eind december 2022 is de onderzoeksfase van het project ‘Healing Landschape’ (wat te doen met het terrein rond De Braamberg) afgerond. In deze onderzoeksfase is ook BewonersNetwerk Klarenbeek gevraagd te participeren. In een vorige nieuwsbrief hebben we bewoners gevraagd ideeën aan te leveren en mede op grond van de ontvangen reacties is BNK in gesprek geweest met de projectleider. Ook zijn studenten van Van Hall Larenstein betrokken  bij de uitvoering bij het project.

 

 

Natuur en gezondheid

Vanaf het begin is duidelijk geweest dat natuur en gezondheid centraal moesten staan. Zoals eerder geschreven, is gebleken dat een ‘healing landscape’ zeer geschikt is voor cliënten met mentale en psychische klachten en dat zo’n terrein een positieve invloed heeft op de gezondheid van het zorgpersoneel en ook bezoekers van de klinieken. Daarom zal hierop de nadruk komen te liggen bij de inrichting.

Bij de uitwerking is duidelijk geworden dat er behoefte is aan een praktische invulling. Er zijn veel wetenschappelijke onderzoeksresultaten over de positieve relatie tussen natuur en gezondheid. Niet alleen voor therapeuten en cliënten, maar ook voor bezoekers van het gebied die preventief willen werken aan hun gezondheid. Vraag is hoe dit op dit terrein in te vullen.  Daarop is een aantal concrete antwoorden gekomen:

– een natuurlijk landschap met korte en langere wandelroutes;
– verbinding maken met parken in de omgeving, zoals Sonsbeek en Klarenbeek;

– aanleg van enkele plekken waar je tot rust kunt komen (zitten en ontmoeten) en plekken waar je aan je gezondheid kunt werken.

Uitvoerige informatie over de actuele stand van zaken is te vinden in : Braamberg Nieuwsbrief 2

Zie ook : Inrichting Groengebied Braamberg: BNK nieuwsitem

 

 

Vervolg

Omdat op dit moment binnen de gemeente Arnhem ook gewerkt wordt aan een nieuwe ‘Beheervisie Park Klarenbeek en Braamberg’ is besloten te wachten met het uitvoeren van vervolgstappen in de vorm van pilots. In die nieuwe beheervisie zullen naast cultuurhistorie ook biodiversiteit en klimaatadaptatie belangrijke thema’s zijn.

In de loop van 2023 zullen de eerste bevindingen voor de nieuwe ‘Beheervisie Park Klarenbeek’ en Braamberg worden gepresenteerd en ook met BNK besproken worden. Uiteraard zal BNK bewoners op de hoogte houden.

Interesse of vragen

Heeft u aanvullende ideeën of vragen over de herinrichtingsplannen voor het gebied rond de Braamberg? Stuurt u dan s.v.p. een mail aan: Robin Driessen (van de gemeente Arnhem) via de mail:  robin.driessen@arnhem.nl