Aansluitend op het inmiddels vastgestelde ‘buurtprogramma (zie: Buurtprogramma Klarenbeek e.o. ) is voortvarend een begin gemaakt met een aantal actiepunten.

In de bijlage (zie: Uitwerking buurtprogramma Klarenbeek e.o. [58]) is te zien welke zaken op welk moment worden worden opgepakt.

Uiteraard blijft het altijd mogelijk dat actuele zaken  tussendoor aan bod komen.  Voor iedereen geldt: indien u ideeën heeft, meldt deze aan via info@bnkarnhem.nl.